nyhet

NJFF Hordaland

Nye fisketider etter laks og sjøørret fra 1. mai 2011


Foto: Alv Arne Lyse

1. mai trer ny forskrift for fiske etter anadrom fisk i sjø og vassdrag i kraft. Fiske i fredningssoner blir strengere regulert, fisketider for laks og sjøørret er kortet inn i fire vassdrag, årsaken er lite fisk som gyter i elvene.

Myndigheten for regulering av fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag ble i 2011 overført fra Fylkesmannen til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet varsler en full revisjon av fiskereguleringene i 2012, så for 2011 blir gjeldende forskrifter videreført, med noen endringer. For Hordaland gjelder følgende endringer fra 1. mai:

 

Fiske i sjø

Fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre i sjø:

  • I munningssoner (fredningssoner) følger fisketiden for fiske etter anadrome laksefisk fra land og båt reglene for fiske etter sjøørret i det aktuelle vassdraget. I munningssoner som omfatter flere vassdrag følger fisketidene gjeldende for sjøørretfiske i det strengest regulerte vassdraget.

 

Ut over dette videreføres gjeldende forskrift for fiske etter anadrome laksefisk med stang og håndsnøre i sjøen.

 

Fiske i vassdrag

For 2011 er det endring i fisketidene for følgende vassdrag i Hordaland: Oselva, Frøysetelva, Vosso, Teigdalselva, Bolstadelva og Kinso. De nye fisketidene er som følger:

 

 

Kommune Vassdrag Laks Sjøørret
Bergen og Os Oselva 01.07-15.09** 01.07-15.09**
Masfjorden Frøysetelva 01.07-15.09 01.07-15.09
Voss Vosso, offentlige retter ovenfor Vangsvatnet Forbudt* 15.07-31.08
  Vosso (Bulken - Evanger) Forbudt* 15.07-31.08
  Teigdalselva Forbudt* 15.07-31.08
  Bolstadelva Forbudt* 15.07-31.08
Ullensvang Kinso Forbudt Forbudt

 

* Fiske etter opprettslaks og regnbueørret er tillat i fisketiden for sjøørret etter nærmere regler utarbeidet av fiskerettshaver.

** Rettighetshaverne har innført døgnkvoter på fangsten

 

Les mer på nettsidene til Fylkesmannen i Hordaland.

Publisert: 29-APR-11 Oppdatert: 29-APR-11 Terje Wangsholm Utskriftsvennlig versjon
 
NJFF - Hordaland Tverrgaten 4/6, 5017 BERGEN
Tlf: 55 33 58 14, faks 55 33 58 27, E-post: hordaland@njff.org