NJFF - Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
spacer

 • Flere harepest-tilfeller i sør

  Veterinærinstituttet melder om at det er påvist tularemi (harepest) flere steder i Sør-Norge den seinere tida. Funnene tyder på at det er en del bakterie-smitte i innlandsområdene i Sør-Norge i høst, trolig knytta til at det er mye smågnagere i år.

  Les mer

 • Raser etter tjuvjakt

  Elgjegere på Tangen utafor Hamar er i harnisk etter at ukjen­te gjer­nings­menn skjøt ei elg­ku, tok lår og boger, og lot resten av skrot­ten lig­ge igjen. Politiet har tatt saken på alvor og sendt krimteknikere for å undersøke kulefragmenter og andre spor.

  Les mer
 • Bukkene ferdige med å bruse

  Villreinbrunsten er på tampen i fjellheimen. Hele våren og sommeren har bukkene spist seg opp for å takle disse ukene - og ei akt som i gjennomsnitt varer i ni sekunder. Brunsten er likevel så krevende at de trenger flere cm vellagra fett for å berge.

  Les mer
 • Klart for Gullkroken 2014

  Lørdag 6. desember er det igjen klart for utdelingen av sportsfiskernes svar på Spellemansprisen, Gullruten, Kongens fortjenestemedaljer og Nobels fredspris, nemlig Gullkroken.

  Les mer
 • To typer elvemuslinger

  Forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har gjort et overraskende funn som viser at det fins to genetiske varianter av elvemusling i Norge. Det er foreløpig usikkert om det dreier seg om to arter, men larvene foretrekker enten ørret eller laks som reisevert.

  Les mer
Vervebanner

 • Husk søknadsfrist for jaktprøver

  Tida er inne for å planlegge neste års prøvevirksomhet på jakthundfronten. NJFFs lokalforeninger og fylkeslag må levere søknad om jaktprøver for 2015 innen 31.oktober 2014. Merk at blodspor- og fersksporprøver nå følger samme søknadsprosedyre som andre jakthundprøver.

  Les mer
 • Tid for utstillingssøknad

  Tiden nærmer seg for å planlegge utstillinger for våre jakthunder i 2016. Søknadsfristen i Norsk Kennel Klub (NKK) er 31.januar, men allerede nå er det viktig å innhente tillatelser fra de ulike jakthundmiljøene for å ta med deres raser på din utstilling.

  Les mer
 • Ny storrømming fra Firda

  Oppdrettslaks er på rømmen i Stongfjorden i Askvoll, etter at Firda Sjøfarmer har fått hull i ei not trolig i samband med avlusing. Oppdretterne har foreløpig ikke oversikt over hvor mye som har rømt, men stang- og garnfiskere i området skal ha tatt store mengder fisk.

  Les mer
 • Spent på veien videre i blysaken

  Onsdag holdt Stortingets energi- og miljøkomite ei åpen høring omkring forslaget om å gjeninnføre blyhagl. NJFF fikk lagt fram jegernes syn, men måtte også tåle motbør fra forskningshold. Nå er det stor spenning knytta til hva politikerne gjør videre.

  Les mer

 • Svak laksesesong

  Laksefisket i elvene i Norge var dårligere i 2014 enn snittet for de foregående ti årene, melder Norske Lakseelver etter å ha gått gjennom årets fangsttall. Men i et langt land med store naturgitte variasjoner finnes det både positive og negative overraskelser.

  Les mer
 • NJFF-støtte til ny bever-forskrift

  Miljødirektoratet har sendt ut på høring et forslag til ny forskrift om forvaltning av bever. Etter intern høringsrunde i organisasjonen, gir NJFF sin støtte til forslaget. Den nye forskrifta vil gjelde fra og med jaktsesongen 2015/2016.

  Les mer
 • Åpen høring om blysaken

  I morgen arrangerer Stortingets energi- og miljøkomite åpen høring i samband med forslaget fra tre Ap-representanter om å tillate blyhagl utafor skytebaner og våtmarksområder. NJFF er invitert til å delta i høringa, som danner grunnlag for Stortingets videre behandling.

  Les mer
 • Ny jakt- og fiskemesse på Lillestrøm

  NJFF deltar som samarbeidspartner under Camp Villmark ved Norges Varemesse på Lillestrøm 09.-12. april neste år. Dette er den tidligere Villmarksmessen som nå har skiftet både navn og eier.

  Les mer
 • Tid for gaupesporing

  Årets registreringsperiode på gaupe starta 1. oktober. Ettersom vinter og snø er i ferd med å melde sin ankomst over landet, kan du komme over spor etter gauper. Husk da å melde ifra, enten til den lokale rovviltkontakten eller via Skandobs-appen.

  Les mer
 • Stor forskjell på sett elg og sett hjort

  Elgforvaltninga har i lang tid høsta godt av statistikken fra Sett elg-skjemaene. Nå har forskerne sjekka materialet opp mot rekonstruerte bestandstall fra innsamla kjever. Det viser at elg-tallene er overraskende presise - men hjortejegerne har stort forbedringspotensiale.

  Les mer
Les mer i nyhetsarkivet


spacer

NJFF - Norges Jeger- og Fiskerforbund


 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Pb. 94 1378 Nesbru
Tlf: 66 79 22 00 Fax: 66 90 15 87, E-post: njff@njff.no