NJFF - nyheter om jakt, sportsfiske, jakthund, jaktskyting

Norges Jeger- og Fiskerforbund
spacer

- Overtramp mot allemannsretten


Ill.foto: Åsgeir Størdal

Det er gryende skepsis til et forslag fra Fiskeridirektoratet om å innføre totalfredning i enkelte fjordområder. - Vi er ikke mot fangstrestriksjoner med faglig grunnlag, men dette er et generelt overtramp mot allemannsretten til fiske i sjøen, fastslår NJFF Aust-Agder i en resolusjon.

Det var Tvedestrand JFF (TJFF) som først ropte varsko da planene om fredningsområdet i Tvedestrandsfjorden ble kjent. De mener at kystkulturen er i fare hvis forslaget blir innført:

- TJFF ser med dyp bekymring på forslaget om ytterliggående fiskerestriksjoner i Tvedestrandsfjorden og skjærgården utafor. Det kan ikke være riktig å innføre helt nye forvaltningsregler i en fjord med så stor bosetting. Det vil være et alvorlig inngrep i vanlige menneskers adgang til fiske og rekreasjon i sitt nærområde, særlig med tanke på barn og unge, mener TJFF ifølge Tvedestrandsposten.

 

Forvirring blant lokalpolitikerne
Det viser seg nemlig at forslaget ikke bare er tenkt innført i skjærgården utafor Tvedestrand. Også i andre områder har Fiskeridirektoratet lignende vernesoner på trappene, melder VG.no:

Prosjektet som paradoksalt nok heter "Aktiv forvaltning av marine verdier" skal i første omgang opprette vernesoner i noen kommuner i Finnmark og på Vestlandet. Dette skal skje i tett samarbeid med innbyggerne.

Men innføringa av vernesonene i Tvedestrand ser ikke ut til å ha skjedd i tett samarbeid med innbyggerne. Ifølge Tvedestrandsposten har kommunepolitikerne som egentlig skulle "forhandle" med forskerne for å sikre barn under 16 år tilgang til fritt fiske, endt opp med et strengere forslag enn det sjøl forskerne ivra for. Det er fordi noen mener dette kan utløse ekstra forskningsmidler.

 

Resolusjon fra NJFF Aust-Agder
Nå har også årsmøtet i NJFF Aust-Agder behandla fiskeforbudet, og vedtatt følgende resolusjon:

"Norges Jeger- og Fiskerforbund er opptatt av en forsvarlig og bærekraftig naturforvaltning. Slik sikrer vi at naturen produserer et overskudd av vilt- og fisk som vi kan høste av. NJFF Aust-Agder ser likevel med stor skepsis på det grove overtrampet mot allemannsretten til fiske i sjøen som nå er i ferd med å bli innført i de mest attraktive friluftsområdene i Tvedestrandsfjorden. Fiskeridirektoratet har foreslått å frede deler av fjorden for all fiske og fangst.

NJFF Aust-Agder er ikke motstandere av fangstrestriksjoner for arter dersom det finnes faglig grunnlag. Vern av en art må imidlertid ikke medføre forbud mot fiske/ fangst på alle andre høstbare arter i samme område. Om formålet er å redusere beskatning på torsk i en viktig gytefjord, må tiltaket rettes mot dette alene, og ikke som foreslått; en beskatning av alle arter i et gitt område.

Dersom «Tvedestrandprosjektet» ender opp som foreslått av Fiskeridirektoratet, er NJFF Aust-Agder redd for at denne type forskningsprosjekter kan få store konsekvenser mange andre steder langs kysten. NJFF Aust-Agder oppfordrer til at man finner løsninger som ivaretar enkelte arters behov for vern, uten å gå på akkord med allemannsretten til fritt fiske i sjøen." heter det i resolusjonen.

 

Verneformålet kan innfris smidigere
- Er målet til fiskeriforvaltningen å verne torsken, kan vanlig slukfiske foregå ved at man praktiserer fang og slipp. Isteden har dette blitt omformet til et grovt overtramp mot allemansretten. Jeg tror NJFF på nasjonalt plan vil ta saken opp med Fiskeridepartementet, sier fylkessekretær Olav Schrøder i NJFF Aust-Agder til Tvedestrandsposten.

Han legger til at det å bevare tilgjengelighet for allmennheten er et overordna formål for NJFF, og at det er derfor fylkeslaget går såpass hardt ut. NJFF sentralt jobber nå med høringen og kommer til å sende høringssvar i løpet av de nærmeste dagene.

 

Publisert: 22-MAR-12 Oppdatert: 21-MAR-12 Åsgeir Størdal Utskriftsvennlig versjon

spacer

NJFF - nyheter om jakt, sportsfiske, jakthund, jaktskyting


 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Pb. 94 1378 Nesbru
Tlf: 66 79 22 00 Fax: 66 90 15 87, E-post: njff@njff.no