NJFF - nyheter om jakt, sportsfiske, jakthund, jaktskyting

Norges Jeger- og Fiskerforbund
spacer

Første år med nedgang i hjortejakta


Foto: Åsgeir Størdal

For første gang på over tjue år ble det under høstens jakt nedgang i fellingstallene for hjort. Men mens det i 1989 ble felt snaut 10.000 hjort, ble det i fjor felt 36.800 hjort. Det gjør at hjortejakta ligger et klauvavtrykk foran elgjakta, som endte på 36.600 dyr.

På 80-tallet stabiliserte hjortejakta seg rundt 10.000 årlige fellinger. Både i 1986 og 1989 var det mindre nedgangsår, men etter det har fellingskurven bare pekt en vei: Rett til værs:

Allerede åtte år seinere (1997) var fellingstallene dobla, og 20.000-merket passert. Ti år seinere (2007) rauk neste magiske grense, med 30.000 dyr felt på en høst. Og i 2010 var hjortejakta en hårsbredd unna å 40.000-grensa, med 39.100 felte dyr.

At det da blir en nedgang, særlig etter to tøffe vintre på rappen også vestafjells, skulle bare mangle. I 2011 ble det felt 36.800 hjort, en nedgang på 2.300 dyr fra året før.

 

Mot toppen i de to nordligste vestlands-fylkene?
Fellingskvoten var på totalt 56.000 dyr, ei økning med over 1.500 dyr fra året før - og det høyeste antall fellingsløyver som noensinne er tildelt. 66 prosent av disse dyra skutt.

Som så mange år før, ble det også i 2011 felt flest hjorter i Sogn og Fjordane. I alt ble det felt 10.800 dyr, en nedgang på 975 dyr fra året før. I de to andre store hjortefylkene, Møre og Romsdal og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 10.100 og 7.900 hjorter. Også i Møre og Romsdal var nedgangen på nesten 1.000 dyr, mens antallet felte dyr så å si var uendra i Hordaland. Det betyr at omtrent hele nedgangen i de totale fellingstallene kom i de to nordligste vestlands-fylkene.

På Øst- og Sørlandet er Oppland og Telemark de to fylkene med høyest fellingstall; henholdsvis 540 og 500 dyr. Til sammenligning ble det bare i Kvinnherad kommune felt 1.250 dyr. Deretter følger hjortekommuner som Hitra (890), Aure (885), Ørsta (802) og Bremanger (764). Du finner flere hjortetall på Statistisk sentralbyrås nettsider.

 

Stabilt for elgen
For elgjakta er derimot tallene gode og stabile: I alt ble det felt 36.600 elger under høstjakta. Det er om lag 200 flere enn forrige jaktår, til tross for at det var tildelt 45.000 dyr løyver, en nedgang på 155 dyr fra året før. Dette ga en fellingsprosent på 81, omtrent det samme som de fire foregående årene.

Hedmark er det viktigste elgfylket målt etter antall felte dyr. Her ble det tildelt 8.600 løyver og felt om lag 7.600 under jakta. Det er 400 færre dyr enn året før, men likevel en fellingsprosent på 88. Etter Hedmark følger Nord-Trøndelag (5.100) og Nordland (3.600). Fellingstallet økte mest i Nordland fylke, mens Hedmark gikk mest tilbake.

Trysil troner fortsatt som skogkongens rike, med 923 felte dyr. Deretter følger Steinkjer (748), Stor-Elvdal (733), Åmot (613) og Elverum (598). Elgtettheta målt i felte elger per 10 kvadratkilometer jaktareal, er imidlertid klart høyest i Vikna, fulgt av Inderøy. 

Du finner flere elgtall på SSBs nettsider.

 

Flere hjortejegere
Til sammen 41.700 personer jakta hjort i jaktåret 2010/11. Det er ei økning på 1.400 fra året før. Men til tross for at det nå blir felt flere hjorter enn elger her i landet, er det fortsatt mange flere elgjegere: Sist høst var det 60.300 jegere som jakta elg, altså nesten tjue tusen flere enn på hjortejakta.

Flere tall om jegere på jakt finner du på SSBs nettsider.

Publisert: 23-MAR-12 Oppdatert: 23-MAR-12 Åsgeir Størdal Utskriftsvennlig versjon

spacer

NJFF - nyheter om jakt, sportsfiske, jakthund, jaktskyting


 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Pb. 94 1378 Nesbru
Tlf: 66 79 22 00 Fax: 66 90 15 87, E-post: njff@njff.no