NJFF - nyheter om jakt, sportsfiske, jakthund, jaktskyting

Norges Jeger- og Fiskerforbund
spacer

Bekymring for lakselus


Foto: Helge Skoglund/ UNI Miljø

Årets overvåkning av lakselus på vill laksefisk har starta i flere områder og blir trappa opp de kommende ukene. Men allerede nå kommer det inn bekymringsmeldinger om mye lus på laksesmolt i Hardangerfjorden og sjøørret i Møre og Romsdal. I et TV-2-innslag fra Sotra vises groteske bilder av lusebefengt sjøørret som står i elva på en tid av året da fisken skulle vært i sjøen.

- Det er bekymringsfullt at lokale kjentmenn allerede har observert sjøørret med mye lus og luseskader, og fisk som har tilbakevandra til ferskvann altfor tidlig. Også våre egne foreløpige undersøkelser har indikert for mye lus på den første laksesmolten som vandrer ut av Hardangerfjorden. I tillegg har NINA observert mye lus på sjøørret i Møre og Romsdal, sier prosjektleder Pål Arne Bjørn ved Havforskningsinstituttet.

Han håper den synkroniserte våravlusinga som er gjennomført langs størstedelen av kysten, skal redusere infeksjonsnivået ved oppdrettsanleggene. Da vil laksesmolten ha en sjanse til å komme seg til havs uten for mye lus, samtidig som sjøørreten ikke blir for hardt ramma på forsommeren.

 

Bedring i opprettsanleggene
I så måte tyder rapportene fra oppdrettsindustrien på at man er rimelig i rute: Ifølge Lusedata.no har tallene gått bratt nedover, etter at de var enda høyere enn de to foregående årene på etterjulsvinteren.

Ifølge lakselusforskrifta skulle anlegg fra Rogaland til Nordland avluse i mars/ april dersom nivået oversteig 0,1 kjønnsmoden hunnlus per fisk. Snittallet for mai så langt er på 0,05 lus. Tre fylker har imidlertid høyere nivå enn i fjor: Finnmark, Møre og Romsdal, og Sogn og Fjordane. De to sistnevnte hadde ved månedsskiftet lusetall på 0,11, melder Kyst.no.

 

Rapporterer i løpet av sommeren
I løpet av perioden mai - august når lakselusa blir overvåka, skal Havforskningsinstituttet levere to rapporter til Mattilsynet om hvordan situasjonen er for både laks og sjøørret. Deretter kommer en endelig rapport i desember.

- I juni-rapporten vil vi rapportere om hvordan det har gått med laksesmoltutvandringa på Vestlandet og generelt om resultatene av overvåkinga på vill laksefisk nord til Trøndelag. Både starten på overvåkninga og tidspunktene for når de ulike områdene blir undersøkt, er avhengig av erfaring fra tidligere år. Overvåkninga i Sør-Norge starter tidligere enn i Nord-Norge, ettersom lakselusas utviklinga er avhengig av sjøtemperaturen, samtidig som vill laksefisk utvandrer seinere jo lengre nord man kommer, sier Bjørn til Havforskningsinstituttets nettsider.

 

TV-2 innslag
På Sotra har man funnet store mengder sjøørret som står i elva, på en tid av året da de skulle vært i sjøen og spist seg opp. Årsaken er åpenbar; fisken er stinn av lakselus. Unike opptak ble vist i et TV-2-innslag som du kan se her.

 

Lakselusforskere samles til konferanse
De kommende dagene samles verdens beste luseforskere seg i Bergen for å dele kunnskap om lakselusa på den internasjonale konferansen "Sea Lice 2012". Målet med konferansen er å samle forskere og forvaltere for å styrke samarbeid og kommunikasjon rundt lakselusforskninga.

Konferansen som går fra fra 20. til 23. mai får godt over 200 deltakere blant anna fra Canada, USA, Storbritannia, Irland, Chile og Norge. Foredragene beskriver kunnskapsstatusen om lakselus blant anna når det gjelder vekst og spredning av lakselus i naturen, hvordan parasitten i oppdrettsanlegg best kan bekjempes med medisiner, og hvordan kunnskap om lakselusas genetiske struktur kan bidra til å utvikle en vaksine. Sea Lice 2012 er den niende konferansen i rekka og den første som arrangeres i Norge, melder Havforskningsinstituttet.

Og dersom du ikke har anledning til å delta på konferansen, kan du få vite mer om lakselusbekjemping i en reklamefilm fra Marine Harvest.

Publisert: 20-MAY-12 Oppdatert: 21-MAY-12 Åsgeir Størdal Utskriftsvennlig versjon

spacer

NJFF - nyheter om jakt, sportsfiske, jakthund, jaktskyting


 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Pb. 94 1378 Nesbru
Tlf: 66 79 22 00 Fax: 66 90 15 87, E-post: njff@njff.no