Tillitsvalgt-guiden for NJFF

Norges Jeger- og Fiskerforbund
spacer

TILLITSVALGT-GUIDEN > ÅRSMØTET:

Valg


Foto: Åsgeir Størdal

Valgkomiteen har plikt til å legge frem innstilling til alle valg årsmøtet skal foreta, bortsett fra valg på ny valgkomite.

Det vanligste er at foreningens medlemmer er pliktige til å motta valg. Sørg imidlertid for at det ikke blir foreslått uvillige kandidater! Velg aldri noen som er fraværende fra årsmøtet, uten at han er forespurt og har sagt seg villig.

Ifølge § 8 i NJFFs mønstervedtekter for lokallag skal et styre bestå av:

  • Leder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • Ungdomsansvarlig
  • Skoleringsansvarlig
  • Utvalgsledere etter behov


Gi årsmøtet en hyggelig ramme, og kombiner det gjerne med foredrag, underholdning og sosialt samvær.

 

Kontaktperson: Guro Thane Lange.

Publisert: 15-MAR-11 Oppdatert: 16-JAN-13 Utskriftsvennlig versjon

spacer

Tillitsvalgt-guiden for NJFF


 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Pb. 94 1378 Nesbru
Tlf: 66 79 22 00 Fax: 66 90 15 87, E-post: njff@njff.no