nyhet

NJFF Østfold

Nye tider for laksefiske i Østfold vassdrag


Ågårselva 2005, Foto ; Tom Raae

Fylkesmannen har nå etter høringen vedtatt nye fisketider (laksefiske) for våre vassdrag. FM vurdering tilsier at en ukes innkorting på fisketidene kan være med på å bedre fremtidig bestand av villaks. Innstramningen av fisketidene gjelder både for Glomma, Aagårdselva og Tista.

Glomma får en uke senere start. Fra og med i år og frem til 2012 vil oppstartsdatoen her være 22. juni og frem til 15. september. (en uke senere oppstart i forhold til tidligere)

I Aagårdselva blir laksesesongen fra 1. juni og frem til 24. august. (en uke tidligere slutt i forhold til tidligere)

Tista - Fiske fra 1. juni og frem til og med 24. august. (en uke tidligere slutt i forhold til tidligere)

Publisert: 18-FEB-08 Oppdatert: 18-FEB-08 Espen Carlsen Utskriftsvennlig versjon
 
NJFF - Østfold Storgaten 5, Postboks 31, 1890 RAKKESTAD
Tlf: 69 22 20 06, E-post: ostfold@njff.org