klaebu

Klæbu JFF

 • Referat Årsmøtet 2013

  KJFF avholdt Årsmøte torsdag 6. mars i foreningslokalet på Seminarplassen. Valgkomiteen har hatt en tung jobb med å finne leder og kasserer. Da det heller ikke lyktes å finne folk til disse vervene under møtet, tok nestleder ansvaret og tok vervet for et år. Styret må finne en løsning på kassererfunksjonen det kommende året. Dette betyr at valgkomiteen får en jobb å gjøre mot det neste årsmøtet. Med skytebaneprosjektet som bakteppe er det å håpe at jakt og skyteinteresserte kjenner sin besøkelsestid og påtar seg jobben med å skaffe bygda et fantastisk anlegg som i likhet med alpinanlegget og et mulig kommende hestesportanlegg vil sette bygda på kartet.

  Les mer

 • Årsmøte 2014 Torsdag 6. mars kl. 19.00 i foreningslokalet på Seminarplassen.

  Klæbu Jeger og Fiskerforening KJFF er en forening som ønsker å bidra til trivsel og felleskap blant jakt- fiske- og friluftsinteresserte i og utenfor Klæbu. Foreningen tilbyr også kurs og aktiviteter i foreningens regi. For tiden er foreningens store utfordring å skaffe jegere og skyttere treningsmuligheter i bygda. Dette er et stort prosjekt som er godt i gang. Imidlertid viser det seg at det er en utfordring å få medlemmene til å ta tillitsverv i foreningen. De som i dag sitter i styret, og er på valg dette året, har alle sittet i styret i flere år. Foreningen ønsker og trenger nye koster og derfor oppfordrer vi nettopp DEG til å ta et verv i foreningen. Vi trenger bl.a. en som kan ta på seg ledervervet. Er DU glad i prosjektarbeid bør dette være en flott mulighet, sett i lys av den foran nevnte jobben med å bygge ny skytebane i bygda. Med ca. 200 medlemmer er vi rimelig sikker på at det finnes noen som er kapable til å være med å lede KJFF inn i fremtiden. Meld gjerne din interesse her, eller ta kontakt med Jonas Overgaard som er valgkomiteleder.

  Les mer
 • Rådyrjakt

  Klæbu Jeger- og Fiskerforenings medlemmer har nå mulighet til å jakte rådyr i området fra Tanem bru og ned til grensen mot Trondheim, nord for Fylkesvei 704. Området Nideng. Se "relaterte artikler" nedenfor.

  Les mer
Les flere nyheter i nyhetsarkivet


klaebu


Synspunkter på lokallagets sider er ikke nødvendigvis representative for NJFFs offisielle syn
For uttalelser om NJFFs politikk, se www.njff.no eller kontakt NJFF sentralt (tlf. 66 79 22 00).
 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Pb. 94 1378 Nesbru
Tlf: 66 79 22 00 Fax: 66 90 15 87, E-post: njff@njff.org