artikkel

Eidanger JFL

Terreng- og utleieregler

 • Medlemskontingent for inneværende år må være betalt.
 • Kvittering på betalt jegeravgiftkortet skal fremvises terrengutleier.
 • Alle som skal jakte rådyr skal ha godkjent ettersøkshund, eller dokumentasjon som viser at de har tilgang på ettersøkshund.
 • For å jakte rådyr med rifle skal dokumentasjon for godkjent storviltprøve vises terrengutleier.
 • Skriftlig rapportering uansett resultat leveres på eget skjema til terrengutleier etter hver jakttur.
 • Terrengleien skal betales før avreise.
 • Terreng som er blitt tildelt men ikke blir benyttet skal det betales for.
 • Hvis det er 3 eller flere jegere, utnevnes en jaktleder som har ansvaret for at all nødvendig dokumentasjon er i orden.
 • Jakt i perioden 20 september til 1 oktober er ikke tillat på grunn av elgjakten.
 • Jakta avsluttes den 23. desember på alle foreningens terrenger.
 • Det er kun tillat å bruke 2 losende hunder og en 1 fuglehund samtidig i Fyresdal og Nissedal.
 • Maks 6 jegere ute i terrenget i Fyresdal og Nissedal samtidig. 
 • Helgeutleie gjelder fra fredag kveld til søndag kveld.

 • Søknadsfrist for helgejakt er på tirsdag før kl.1800.

 • Det blir maks utleid for 3 døgn av gangen. I enkelte tilfelle kan denne regelen utvides med 1 døgn.

 • Utleie på virkedager kan avgjøres når det blir søkt om.

 • Terreng som er ledig i helgene etter at søknadsfristen er gått ut dvs. tirsdagen vil bli leid ut til de som søker først etter denne dagen.

 • Kun egen utført dugnad i foreningen legges til grunn for hvem som får leie terreng.

 • En med mye dugnad kan ikke regne med å få leie terreng to eller flere helger etter hverandre hvis det er flere som søker.

 • Fellefangst er tillatt etter gjeldene lover. Fellefangst etter bever må klareres med formann i jaktutvalget.
 • Det må løses fiskekort eventuelt garnkort for fiske i Fyresdal, kort kjøpes hos grunneier.

 • Hyttene skal forlates rengjørt etter bruk, dvs oppvask, bordvask, gulvvask. Samt at vedovn tømmes for aske og gjøres klar for ny opptenning og veddunken fylles opp. All søppel både inne og ute må fjernes og tas med.

 • Brudd på disse bestemmelsene vil medføre reaksjoner fra foreningen!!

Priser

FRA 16 AUGUST TIL 9 SEPTEMBER KR. 100,- PR. DØGN
FRA 10 SEPTEMBER TIL 31 OKTOBER KR. 150,- PR. DØGN
FRA 1 NOVEMBER TIL 23 DESEMBER KR. 100,- PR. DØGN
UTENOM DISSE TIDER KR. 50,- PR DØGN
RÅDYRKORT KR  200,-

Rådyrkortet gjelder for ett dyr. Ved felt dyr må nytt kort innløses.

FOR GJESTEJEGERE ER DET ET TILLEGG PÅ KR.: 50,-. PR. DØGN.

Publisert: 11-MAR-08 Oppdatert: 23-SEP-08 Redigert: Ole Strand Utskriftsvennlig versjon


artikkel


Synspunkter på lokallagets sider er ikke nødvendigvis representative for NJFFs offisielle syn
For uttalelser om NJFFs politikk, se www.njff.no eller kontakt NJFF sentralt (tlf. 66 79 22 00).
 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Pb. 94 1378 Nesbru
Tlf: 66 79 22 00 Fax: 66 90 15 87, E-post: njff@njff.org