nyhet

NJFF Vestfold

Fellefangst på mink


Vestfold JFF har satt i gang et prosjekt på minkbekjempelse. Dvs "systematisk fangst og bekjempelse av mink i sjøfuglenes hekkeområder, for å bedre hekkemulighetene for mange fuglearter". Påmelding under "les mer".

Prosjekt: Minkpredasjon

Oppstart: Februar 2010 (fortløpende påmelding)

 

Tiltak: ”Systematisk fangst og bekjempelse av mink på spesielle steder for å bedre hekkemuligheten for mange fuglearter”

Forventet effekt: Øke hekkemuligheter for sjøfuglarter, og ivareta sårbare og fredede arter ved å beskytte dem mot predasjon av mink.

Nytten av tiltaket: Opprettholde mangfoldet

 

Prosjektet settes i gang av Vestfold Jeger og fiskerforening, v/Ingebjørg B Ludvigsen,

med tilskudd til viltformål fra Fylkesmannen i Vestfold.

Villmink er en uønsket art i norsk fauna. Formålet er å redusere bestanden.

Minkfangsten skal organiseres av lokallagene i Vestfold, fortrinnsvis de langs kysten.

Vestfold JFF v/styret setter opp en rovviltpremie, hvor antall fanget mink gir samme antall lodd i trekningen om premien. Det settes ingen begrensning i antall feller pr pers, type fangstredskap eller jaktform. Fangstperiode for registrert mink til rovviltpremien følger kalenderåret.

Rovviltpremien deles ut på Vestfold JFFs årsmøte påfølgende år.

Antall fanget mink må dokumenteres overfor valgt representant i lokallaget,

som rapporterer resultatet av fangsten videre til fylkesstyret. 

Vestfold JFF disponerer 25stk minkfeller. De kan lånes - et år av gangen –

av medlemmene i lokallagene. Maks 3 stk pr pers. Registrert låner er ansvarlig for minkfellen, og lånet av minkfellen må fornyes ved hvert årsskifte, hos fylkessekretæren. Hvis det står personer på venteliste til fellene, skal utlånte feller leveres inn etter et år, så alle får en mulighet til å låne feller. Er det flere lånere enn feller blir det fordeling med loddtrekning, felle pr felle.

Det blir ikke gitt midler fra fylket til dekning av kostnader ved drifting av fellene lokalt.

Er det behov for råd og veiledning om fellefangst kontakt: Ingebjørg B Ludvigsen.

 

Fellefangst er en form for jakt som krever like mye av utøveren som all annen jakt.

 

-       Utøver må ha fylt 16 år og bestått jegerprøven

-       Den som har fylt 14 år kan delta på fellefangst under tilsyn av person som har fylt 20 år og jaktet i minst tre år.

-       Det kreves grunneiers tillatelse til å sette ut fangstredskap (Hvis du er i tvil om grunneierforhold, jakttillatelser og lignende, kan du henvende deg til kommunen.)

-       Fangstredskapen skal ikke utplasseres i områder hvor alminnelig ferdsel medfører at det kan oppstå fare for mennesker og husdyr

-       Tillatt fangstredskap er slagfelle, fangstbur, fallem eller fallstokk,

-       Fangstredskap som dreper viltet, skal ettersees minst en gang pr uke

-       Fangstredskapen skal merkes med brukers navn, adresse og telefonnr

-       Det er ikke tillatt å bruke levende åte

-       Fangstredskapen skal fange selektivt. Dvs at den er tilpasset den viltarten den skal fange, og plasseres slik at andre viltarter med overveiende sannsynlighet ikke blir fanget i redskapen.

-       Inngangstunnelen på minkfeller skal være så lang at det er minst 30 cm inn til utløsermekanismen utløses, og åpningen skal ikke være større enn 7 cm i diameter

-       Utstopping: Nature:xpo, Odderøya 100, 4610 Kristiansand, tlf 38 02 83 00

-       Bereding av skinn: Granberg garveri, 5582 Ølensvåg, tlf 53 76 87 44

-       Skitt jakt

 

 

 

 

Vestfold JFF                                                      Vestfold JFF

v/fylkessekretæren                                            prosjektansvarlig

Øystein C Rønning                                             Ingebjørg B Ludvigsen

Tlf 957 63 666                                                    Tlf 480 50 472

           

Publisert: 25-JAN-10 Oppdatert: 01-MAR-10 Utskriftsvennlig versjon
 
Besøksadresse; Storgt. 27 Postadresse; P.B. 25 3291 Stavern
Tlf. 95 76 36 66, E-post: vestfold@njff.org