Generalforsamling 2023

Generalforsamling

Publisert: 12. januar 2023 kl. 17.14

Sist oppdatert: 17. februar 2023 kl. 16.17

Hedrum Jeger- og Fiskerlag innkaller til generalforsamling den 15. februar-23 kl 18.30 på Gylnarheim i Kvelde.

Saker ifølge vedtekter.

Enkel bevertning

Forslag til saker til generalforsamlingen må være styret i hende innen 18. januar-23.

Nye vedtekter skal opp til behandling.

 

 

Vel møtt