Steinkobbekvota er fylt

Hele kvota på 50 dyr er nå skutt i Vestfold. Alle 17 dyrene er og skutt i Telemark.

Publisert: 22. februar 2023 kl. 09.51

Sist oppdatert: 09. april 2023 kl. 14.16

Årets kvotejakt på steinkobbe har gått fort unna, selv med en betydelig økning i kvotetildelingen. Alle 50 dyrene i Vestfold, og 17 dyrene i Telemark, er nå skutt. Det er gledelig at Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har tatt våre argumenter på alvor, og gitt en kvotetildeling som faktisk står i forhold til våre bestandsanslag. Vi mener det fortsatt er rom for enda litt større kvote, slik at vi får utnyttet overskuddet i bestanden til mat, og holde bestanden på et fornuftig nivå, i forhold til fiskebestandene i Oslofjorden. Vi vil derfor fortsatt jobbe for en økning av kvotene, selv om vi nå er mer på linje med forvaltningsmyndighetene i forhold til bestandsstørrelsen, og uttak.