MENY hamburgermeny Close-menu button

Terminliste for Jegerprøvekurset våren 2023

Publisert 30. januar 2023 kl. 10.28

Kursplan i PDF kan lastes ned her

Kursplan Jegerprøvekurs feb-mars 2023

 

Praktiske opplysninger til Jegerprøvekurset våren 2023 - Ås JFF

For medlemmer i Ås JFF er kursprisen kr 2.200,-. For andre Kr 3.200,-. 

Antallsbegrensning på 30 deltagere pr. kurs. Påmelding etter «først til mølla».

Alle må betale eksamensgebyr kr 330,- til staten, se info i avsnittet om eksamen.

Kurspris betales innen 3. mars til Ås JFF v/Jan Erik Furuseth, bankkonto 1654 63 20018.

Kvittering for betalt kurs vises senest 5. mars (nettbankutskrift / vanlig kvittering)

Medlemmer i Ås JFF viser også at medlemskap er betalt.

Medlemskap i Ås JFF:

Innmelding på Internett. Se forbundets nettsider: http://www.njff.no/  med lenke til Akershus JFF og lokalforeninger. Eller gå direkte til oss:  http://www.njff.no/akershus/aas . Her velger du medlemskapskategori og fyller ut alt nødvendig. Velg gjerne foreningen, medl.nr. 517815, som verver, da går vervepremien til utstyr som foreningen bruker i sitt arbeid og aktiviteter for medlemmene.

Medlemskap i Ås JFF (med tidsskriftet Jakt og Fiske) koster i 2023 kr 890,- for voksne, 

kr 405,- for ungdom (t.o.m. fylte 25 år) og kr. 395 for sidemedlem. Familiemedlemskap kr 1110,-

 

Kursgjennomføring og pensum:

Obligatoriske leksjoner må følges (leksjon 1 og 2 og utedagene leksjon 3 og 4). Ved sykdom eller andre forfall må disse leksjonene tas på andre kurs. Studieforbundet Natur og Miljø har oversikt over planlagte og pågående kurs andre steder, se www.naturogmiljo.no .

E: samlinger: Inntil to av samling 5 til 9 kan tas som nettbasert undervisning på hjemmesiden til NACL (Naturconsult Larsson AS ) http://nacl.no/jegerprovedeltaker 

Merk at samlingsnummer kan variere, sjekk derfor rett emne ved bruk av arbeidsbok eller gjennomføring på annet kurssted.  Arbeidsbok kan lastes ned fra Studieforbundet Natur og Miljø, som også har oversikt over planlagte og pågående kurs andre steder.

(www.naturogmiljo.no) Arbeidsbok: www.naturogmiljo.no/studieplaner/nr/5101.htm 

Pensum dekkes av følgende lærebok: 

- JEGERPRØVEN, utgiver NJFF, koster til veiledende pris kr. 398,-.

- Den nye jegerprøveboka, utgiver Vigmostad og Bjørke, veil. kr. 399,-

- Lover og forskrifter – Hefte med viktigste lover og forskrifter, veil kr. 59,-

 

Inntil to av de ikke obligatoriske leksjonene 5 til 9 kan tas elektronisk på hjemmesiden til NACL (Naturconsult Larsson AS http://nacl.no/jegerprovedeltaker) mot å levere bestått e- lærings test fra leksjonen i etterkant. Alle kan med fordel prøve seg på nettsidene. 

På de ikke obligatoriske kveldene gjennomgår instruktørene flere bilder, filmsnutter og viktige eksempler fra egne opplevelser og erfaringer under jakt. 

 

Ålerudmyra skytebane: Ligger i Kroer i Ås, adresse Kroerveien 585, 1540 Ås. Kjør mot Hobøl forbi Kroer kirke. Ca. 8 km etter avkjøring fra RV 152 i rundkjøringa øst for Ås sentrum, er skytebanen skiltet i bakken ned mot kommunegrensa til Hobøl. GPS-koordinatene til banen er: N 59 36,546, E 10 52,350.

Prestegårdsskogen: Ligger ved Årungens østside, kjør Kirkeveien nordover fra Meierikrysset og Syverudveien inn til venstre. Følg denne ned til og langs Årungen til parkering ved Årungen Rostadion 

Deltagere under 18 år må ta med underskrevet samtykke fra foreldre/ foresatt om deltakelse i skyteøvelser.

Eksamen: Registrering av eksamenskandidater og betalingsløsning for jegerprøvegebyret gjøres av den enkelte kandidat på Internett, på egne nettsider for dette hos Miljødirektoratet For Kursdeltakere | Jegerprøveeksamen (jegerproveeksamen.no). Eksamen holdes lokalt hos Ås kommune, Åsgård, «rødskolen». Kommunen har ansvar for eksamen. Ås JFF bistår ved gjennomføringen ved behov. Eksamen er elektronisk og gjennomføres i en datasal med oppsatt PC for hver deltaker. 50 spørsmål skal besvares i løpet av 50 minutter. Ofte er 3 alternative svar oppgitt for hvert spørsmål, men bare ett er riktig. Man må ha minst 40 rette svar for å bestå. Du får svar om du har bestått eller ikke, straks etter innlevering. De som ikke består, kan gå opp til en ny prøve som arrangeres senere uten ekstra gebyr.

 

Kontakt: Egil Prestløkken  tlf. 905 18 568.  E-post: [email protected]