MENY hamburgermeny Close-menu button

Asker JFF sin historie

Asker Jeger og Fiskerforening ble stiftet i 1938. Foreningen er tilknyttet Norges Jeger og Fiskerforbund. I 1998 ble Asker JFF og Asker Sportsfiskerforening slått sammen til en forening.

På denne måten har vi fått samlet alle "ildsjelene" i en forening, og dermed fått mulighet til å utnytte våre felles ressurser på en bedre måte. Asker JFF har i dag rundt 1000 medlemmer. 

Asker JFF sender alle våre ca 1000 medlemmer e-post når det er viktig informasjon som det haster med å få ut til medlemmene.Hvis du ikke får e-post kan det skyldes at du ikke er registrert med din riktige e-post adressen.

​Asker Jeger og Fiskerforening arbeider for å knytte jegere og andre interesserte sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestander i lokalmiljøet. Vi arbeider med å skaffe våre medlemmer muligheter for jakt og fiske utenfor Asker. Foreningen driver også med holdningsskapende arbeid i forhold til jakt, fiske og friluftslovgivning. Asker Jeger og Fiskerforening arbeider aktivt for å legge forholdene til rette for opplæring i riktig bruk av våpen, sportsfiskeredskap, samt trening av jakthunder.

Foreningen har klubbhus i Olledalen skytesenter som eies sammen med Asker Skytterlag og Asker Skyteklubb.

Asker Jeger og Fiskerforening administrerer i dag fisket i den anadrome delen av Askerelva, klekkeriet i Svartdalen, samt småviltjakt i deler av Vestmarka og i deler av Kjekstadmarka. 

Foreningen har i dag 5 personer som utøver jakt- og fiskeoppsyn i Asker Kommune. Alle disse 5 er utstyrt med "Begrenset politimyndighet". Deres hovedoppgave er foruten å sørge for at jakt og fiske foregår innenfor lovens rammer også å drive informasjonsvirksomhet ​

Finn oss på Facebook  

Postadresse:

Asker JFF 

Postboks 441

1371 Asker

 

Kontonummer: 0530 03 06456 ​        

 

 

fiskeanlegget.jpeg
Fiskeanlegget