MENY hamburgermeny Close-menu button
harejakt.jpeg
Det skal være spennende, gøy og interessant å holde på med jakt og forvaltning av dyrebestanden i Asker. Fra en vellykket jaktdag i Vestmarka

Jakt i Asker har lange tradisjoner, og Asker Jeger- og fiskerforening vektlegger å videreføre denne viktige kulturarven for fremtidige generasjoner. Asker Jeger og Fiskerforening disponerer ca 28000da jaktterreng for småvilt og rådyr i nærområdet.

 

Informasjon om jakt i Asker JFF

Sesongkort småvilt og rådyrkort blir til delt etter søknadsfrist satt av jaktutvalget.

Dagskort på småvilt kan fås etter henvendelse mellom 17.00 og 21.00 på SMS til 45263945.
Det skal først forespørres om det er ledige kort dagen man ønsker å jakte. Er det ledige kort, må man innbetale prisen på dagskort på VIPPS #595814 eller til konto: 0530 03 06456. Deretter sendes kvittering på dette før man mottar jaktkort på SMS og kan jakte. Etter jul kan det bli solgt dagskort på hare om snøforholdene tilsier dette.
 

Jakttider sesongkort småvilt: 

SMÅVILT Vestmarka Gr. A: Fra 10.sept og ut uken. Deretter annenhver uke frem til jul

SMÅVILT Vestmarka Gr. B: Fra 2. uke etter 10.sept og annenhver uke frem til jul

SMÅVILT Dikemark/Nore Gr. A: Fra 10.sept og ut uken. Deretter annenhver uke frem til jul

SMÅVILT Dikemark/Nore Gr. B: Fra 2. uke etter 10.sept og annenhver uke frem til jul

Jakttider rådyrkort: 

Bukkejakt: 10. august – 24. September         Ordinær rådyrjakt: 25.September – 23.desember.

 

Småvilt terreng:
Asker Vestmarka, Dikemark/Nore

Rådyr terreng:
Vestmarka, Dikemark, Noreskogen, Vardåsen, Langåra, Hovedgården, Underlandsåsen

Hovedgården og Underlandsåsen er for små teiger og er så nær veier og bebyggelse at disse, etter nøye vurdering, ikke finnes egnet for salg av kort. De er innlemmet i større vald som har disse med som tellende areal.

På Langåra selges det heller ikke kort. Øya blir brukt til andre formål sent på sesongen som f eks fellesjakt for de som ikke har felt dyret sitt. Her har vi begrensninger i jaktdager og må ha med godkjent jaktleder når det jaktes.

 

Priser:

Sesong: Småvilt kr. 1300,- Dagskort helg: 300,- Dagskort uke: 150,-

For de som har sesongkort småvilt, vil prisen på dagskort i annen gruppe være kr. 150,-i helg og kr. 100,- i ukedagene.
Det skal først forespørres om det er ledige kort dagen man ønsker å jakte. Er det ledige kort, må man innbetale prisen på dagskort på VIPPS #595814 eller til konto: 0530 03 06456. Deretter sendes kvittering på dette før man mottar jaktkort på SMS og kan jakte .


 

Rådyrkort: 1500,-            Dagskort rådyr: 100,-


Dagskort på rådyr gir kun rett til å jakte sammen med en som allerede har rådyrkort. Det gir ikke rett til å felle ekstra dyr . Selges fra og med 25.09.
Skal man bli med en som har rådyrkort på rådyrjakt i våre terreng, skal man før man blir med innbetale kr. 100,- på #595814. Det skal påføres dato for dagen det skal jaktes og navnet på den som har rådyrkortet man skal jakte med.

 

REGLER FOR JAKT I ASKER JFF SINE TERRENG:

§  TIUR OG RØY ER FREDET.

§  ALLE MÅ HA SAUEREN HUND NÅR DE JAKTER DER BUFE BEITER. 

§  MOTORISERT KJØRING UNDER JAKT ER IKKE TILLATT.

§  BRUK AV VÅPEN: -INGEN JAKT MED RIFLE I HELGENE ETTER 25. SEP., UNNTAK ER LOKKE- OG ÅTEJAKT ETTER REV, ELLER NÅR ANNET ER AVTALT MED JAKTUTVALGET.

§  JAKTUTVALGET KAN STENGE TERRENGET FOR ALL ANNEN JAKT MED INNTIL 5 UKEDAGER I ELGJAKTAS BEGYNNELSE.

§  VÅPENKORT, JEGERAVGIFTSKORT, JAKTKORT OG ETTERSØKSAVTALE SKAL MEDBRINGES UNDER ALL JAKT I VÅRE TERRENG.

§  TILDELT RÅDYRKORT GIR TILLATELSE TIL Å FELLE 1 RÅDYR I TERRENGET KORTET ER TILDELT FOR.

 

§  DAGSKORT PÅ SMÅVILT ELLER RÅDYR GIR KUN RETT TIL Å JAKTE DEN DAGEN KORTET ER UTSTEDT FOR. 

§  DAGSKORT PÅ RÅDYR GIR KUN RETT TIL Å JAKTE SAMMEN MED NOEN SOM HAR RÅDYRKORT. DATO OG NAVNET PÅ DEN MAN SKAL JAKTE SAMMEN MED PÅFØRES INNBETALING VIPPS #595814. DAGSKORT GIR IKKE RETT TIL Å FELLE EKSTRA DYR, KUN TIL SAMJAKT. SELGES FRA OG MED 25.09.

§  HAR MAN SESONGKORT PÅ SMÅVILT KAN MAN, I UKENE MAN HAR JAKT, JAKTE RÅDYR SAMMEN MED NOEN SOM HAR RÅDYRKORT, MOT AT MAN GIR BESKJED TIL JAKTUTVALGET PÅ SMS SENEST DAGEN DET SKAL JAKTES

§  ETTERSØKSAVTALE ER INKLUDERT I JAKTKORT PÅ RÅDYR OM MAN IKKE ER FØRER AV EGEN GODKJENT HUND

§ FELLING AV RÅDYR SKAL RAPPORTERES SNAREST MULIG ETTER FELLING MED STED,  CA ALDER OG KJØNN PÅ [email protected]

§  FELLING AV SMÅVILT SKAL RAPPORTERES SENEST 31.12 PÅ [email protected]

§  JAKTKORT ER KUN GYLDIG NÅR STEMPLET OG UNDERSKREVET AV JAKTUTVALGET

§  HUNDER SOM LØPER LØSE I TERRENGET UTENOM BÅNDTVANGSTIDEN ER Å OPPFATTE SOM TRENING OG ER FORBUDT UTEN JAKT ELLER TRENINGSKORT. PÅ STIER OG VEIER GJELDER HUNDELOVEN OG LOKALE FORSKRIFTER.

§  ALLE JEGERE SKAL LA SEG KONTROLLERE AV OPPSYN, GRUNNEIER, RETTIGHETSHAVERE ELLER ANDRE JEGERE MED GYLDIG JAKTKORT.


Søknad jaktkort Asker JFF

Kart finnes i WeHunt Appen:

Vestmarka: LBD752

Dikemark: YGE790

Vardåsen: EKF989

Nore: WUG917

Kontaktperson ettersøk: Per-Ola Søsveen, SMS: 90895773 E-post: [email protected]

 

Asker JFF leier småviltjakt og rådyrjakt av følgende grunneiere i Vestmarka:

​​​​​Løvenskiold Vækerø (Rustan skog (Berg Nordre), areal ca 9000 daa.). Asker kommune (Tveiter skog, Solli skog (Berg og Berg Søndre), Loemarka (Sem) og Bergsmarken skog (Sleppen). Totalt areal ca. 8900 daa.). Kristiansen Skog (Asdølskogen), areal ca 1700 daa.). Alle disse terrengene er slått sammen til Vestmarka jaktområde.

Småviltjakt

Småviltjakten i Vestmarka starter 10. september og slutter 23. desember. For at flest mulig skal få jakte, er jaktkortene delt opp i 2 grupper (A og B). Gruppene jakter annen hver uke. Det er 20 jaktkort i hver gruppe. Alle jegere skal ta hensyn til andre brukere av utmarka.

Vestmarka er et skogsterreng med myrer, hogstfelt og tett skog mange steder. Bestanden av hare anses som bra. Orrfuglbestanden er middels. Tiur og røy er fredet.

Rådyrjakt

Jakttid:

BUKKEJAKT 10.08 - 24.09.
GENERELL JAKT 25.09-23.12.

​Jakt i våre terreng følger jaktlovgivningen. Det er derimot ikke tillatt å bruke rifle på jakt i helgene fra 25.sept. uten at dette er avtalt med jaktutvalget leder. 

Under elgjakta i oktober:

Alle jegere oppfordres til å ta hensyn til elgjakten. Avtal gjerne med elgjaktlagets ledere

Rådyrbestanden i Vestmarka anses som middels bra. Årlig felles det ca 4-5 dyr.

Jakt i Dikemark skog og Nores skog Asker JFF leier småviltjakt og rådyrjakt av følgende grunneiere på Dikemark og i Heggedal:

​​​Oslo kommune, Friluftsetaten (Dikemark skog, areal ca 4500 daa.). Henrik og Petter Nore (Nore skog (Heggedal), areal ca 1200 daa.). 

For småviltjakta er disse terrengene slått sammen til ett jaktområde. For rådyrjakta blir det tildelt kort for hvert av terrengene. Småviltjakta i Dikemark skog og Nores skog starter 10. september og slutter 23. desember. Orrfugl bestanden anses som middels for tiden, men observerte harespor på vinteren skulle tilsi en bra harebestand. Tiur og røy er fredet.

For å kunne ha lov til å ha løs jakthund i våre terreng, må man ha løst jaktkort. Fuglehund som løper løs i terrenget, er å betrakte som trening og er dermed forbudt uten å ha løst jaktkort.

Asker JFF har i de siste årene forsøkt å redusere bestanden av predatorer i Asker området. Dette vil på sikt føre til en økt bestand av rådyr, småvilt og hare i våre terreng.

Vestmarka Asker JFF (2).jpg
 

 

Dikemark Asker JFF.jpg
 

 

Nore Asker JFF.jpg
 

 

Vardåsen Asker.jpg