MENY hamburgermeny Close-menu button

Hundelufteområdet på Brattåsen åpner 28.05.2021

Nå åpner vi første del av Hundelufteområdet på Brattåsen. Åpningen er fredag 28. mai​ Den øverste luftegården (nærmest Fv 170) åpner for bruk fredag 28.05.2021.

Publisert 07. mars 2022 kl. 09.09

Her er det ca. 60 mål med flott skogsterreng for hundene å utfolde seg på. Den nedre delen åpner så snart vi er ferdig med tetting av gjerde.

Det er viktig at dere leser gjennom reglene for bruk av området!.
Det er betaling fortrinnsvis via VIPPS.

Fet jff`s Hundelufteområde

Regler for bruk av hundelufteområdet:

  • Enhver som tar med hund inn på dressurområdet har akseptert reglene som gjelder for området.
  • Området har unntak fra Hundelovens båndtvangsbestemmelser.
  • Området er kun tillat brukt av innehaver av kvittering for betalt treningsavgift.
  • Aggressive hunder tillates ikke sluppet løs på området. 
  • Tisper med løpetid har bare adgang så lenge det ikke er andre hunder på området. 
  • Det er et generelt krav at fører må ha slik kontroll over hunden at han kan kalle den inn og forhindre at den går utenfor området.
  • Området er avgrenset av gjerde med porter. All adkomst til og fra området skal skje gjennom en av hovedportene. 
  • Løs hund utenfor gjerdet er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å etterlate hund uten fører på området. 
  • All hundemøkk du ser på området plikter du å plukke opp og kaste på anvist sted eller ta med hjem.

Ved ankomst til området skal du skrive deg inn i loggboken og ta med farget brikke. I loggboken skriver du førers navn, telefonnummer, hunderase, klokkeslett og farge på brikke. Ved avsluttet treningsøkt noteres klokkeslett ut av området i loggboka.

Er det ventetid for å bruke området, er det maks 1 times brukstid.

Bruker plikter å melde uregelmessigheter til Fet jff på epost: [email protected]
 

Fører av hund er selv ansvarlig for hunden og dens adferd i samsvar den til enhver tid gjeldende lovgivning. Overtredelse av reglene kan føre til bortvisning for kortere eller lengre tid.

Området kan stenges for vedlikehold /organisert trening. Dette varsles på Fet jff`s Facebookside og ved inngangene til området.

Priser for bruk av området:

Det er selges årskort og enkelt billett.
Medlemmer i Fet jff har egne priser.

Enkelt billett.                                           Kr. 40,-

Enkelt billett, medlem.                            Kr. 20,-

Årskort. 01.04 – 31.03                            Kr. 750,-

Årskort medlem 01.04 – 31.03               Kr. 400,-

VIPPS: 562902 (Merk betaling med Hundelufteområde)

Konto: 1602 42 00055 (Merk betaling med Hundelufteområde)