Årsmøte 2023

 • Fra:
  30.03.2023 kl. 18.00
 • Til:
  30.03.2023 kl. 20.00
 • Varighet:
  2 timer
 • Sted:
  Elverhøy
 • Pris:
  Medl: 890,- / Ikke medl: 890,-
 • Arrangør:

Det innkalles til årsmøte torsdag 30. mars 2022 kl. 1800, sted:
Villa Elverhøy, Elverhøyveien 32, 1550 Hølen.

 

Foreløpig saksliste

1. Konstituering av møtet
- Godkjenning av innkalling
- Godkjenning av dagsorden
- Godkjenning av forretningsorden - Valg av ordstyrer
- Valg av sekretær - Valg av tellekorps
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding fra siste kalenderår
3. Revidert regnskap fra siste kalenderår
4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak
5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden
6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett
7. Foreningens kontingentandel
8. Valg av styre i henhold til § 8
9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov
10. Valg av valgkomite på inntil 3 medlemmer
11. Valg av to revisorer.
12. Eventuell utnevning av æresmedlemskap
13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer

Saker som ønskes behandles på årsmøtet må være styret skriftlig i hende innen 2. mars 2023.

Kontingenten for 2023 må være betalt for at du skal være stemmeberettiget.

Legg i kalender
KONTAKT

Roger

Tlf: 40004050

Del: