MENY hamburgermeny Close-menu button

15 millioner til bekjempelse av pukkellaks

Klima- og miljøministeren lover 15,3 millioner kroner til bekjempelse av pukkellaks i 2022. - Bra, og på høy tid, kommenterer NJFF.

Det var i et møte med NJFF og andre aktører, at klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V)  avslørte at regjeringen setter av litt over 15 millioner kroner på neste års statsbudsjett til bekjempelse av pukkellaks i nordområdene. Pengene skal hovedsakelig gå til innkjøp av laksefeller, slik forslaget til Handlingsplan mot pukkellaks beskriver. I tillegg gikk statsråden langt i å innrømme at det også må komme flere penger for å administrere både laksefellene og håndtering av bioavfall.

Seint, men godt

- Det er gledelig at det omsider kommer konkrete lovnader om offentlige midler til bekjempelse av pukkellaks, kommenterer Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF. 

- Vi er imidlertid usikre på om dette er tilstrekkelig. Vi kan ikke basere oss på en dugnadsinnsats i bekjempelsesarbeidet slik det har vært i år. Det er lagt ned en innsats langt utover det som kan forventes av de frivillige, og i framtida må dette kompenseres på et helt annet nivå. Omfanget av årets invasjon tilsier også at det nok vil dukke opp behov for en sterkere innsats enn det handlingsplanen har tatt høyde for. 

- I tillegg er det viktig å understreke at vi forventer at det er friske midler som nå tilføres budsjettet til bekjempelse av pukkellaks, og ikke en omfordeling av allerede svært trange midler for ivaretagelse av den atlantiske villaksen i Norge. Laksen er på vei inn på rødlista, og behovene for ulike tiltak er stort. Denne alvorlige situasjonen må speiles i økte bevilgninger på statsbudsjettet for neste år, avslutter Fjeldseth.