MENY hamburgermeny Close-menu button

Løsning i rapphøns-/fasansaken

Klima- og miljødepartementet har overprøvd et tidligere forbud fra miljødirektoratet, og har gitt tillatelse til å sette ut fasan og rapphøns for lavlandsprøver og trening av fuglehunder i 2021.

I slutten av mai og begynnelsen av juni 2021 fattet Miljødirektoratet 16 avslag på søknader om utsetting av fasan og/eller rapphøne hvor trening og konkurranser med fuglehunder var formålet. Vedtakene ble blant annet påklaget av Fuglehundklubbenes Forbund (FKF), med støtte fra flere, blant annet NJFF. 

Departementet omgjør altså nå Miljødirektoratets avslag på søknader om utsetting av fasan og rapphøne til trening av fuglehunder og lavlandsprøver i 2021. 

I vedtaket skriver departementet blant annet at: «Departementet vurderer at kunnskapsgrunnlaget om risikoen for uheldige følger for naturmangfoldet i Norge ved utsetting av disse artene er tilstrekkelig til å si at utsetting av fasan og rapphøns i mindre skala ikke synes å påvirke naturmangfoldet vesentlig negativt. Utsetting over mange tiår tyder heller ikke på noen større eller alvorlige effekter. Vi viser til Artsdatabankens risikovurdering av fasan til å ha lav økologisk risiko og at rapphøne regnes som en tidligere naturlig hjemmehørende art i Norge».

NJFF fornøyd

- NJFF er godt fornøyd med vedtaket fra Klima- og miljødepartementet. De har gjort en god og grundig gjennomgang av saken, og funnet en løsning på utfordringene som oppsto i år, kommentrer Siri Parmann, fagsjef i NJFF.

- Å sikre gode muligheter for trening, prøving og jakt med hund er et satsingsområde for NJFF. Vårt forbundsstyre har nylig bedt om en grundig statusbeskrivelse og planer for vårt engasjement på jakthundsektoren. Vi vil selvsagt følge opp vurderingen fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) når den foreligger.