pH-status 2/2022

I denne utgaven av pH-status finner du et par saker knyttet til påvirkningen på villaks og sjøaure fra oppdrettsindustrien.

Publisert 22. juni 2022 kl. 07.00

Det er i dag oppdrettsaktivitet langs omtrent hele kysten også der våre kalkede vassdrag munner ut, relativt lite i sør, og desto mer i nord. Lakselus og rømt fisk påvirker som kjent fisken i våre anadrome vassdrag. Vi har i dette bladet derfor med en artikkel der vi vurderer betydningen av reguleringen for de ulike kalkingselvene av det såkalte trafiklyssystemet for oppdrett som kom i juni. Vi har også en egen sak om det mange mener kan være en løsning på mange av miljøproblemene knyttet til oppdrett, lukkede anlegg i sjø.

Otravassdraget får også bred omtale i denne utgaven av pH-status, både i form av en sak om en ny doserer i øvre del og et mulig nytt kraftverk.

Vi har også fått med et spennende faglig bidrag som forklarer litt mer om viktigheten av at man tar skjellprøver av fangsten i elvene, og hva prøvene kan brukes til i dag, og mulige spennende muligheter i framtida.

I tillegg har bladet fått to nye medlemmer i redaksjonskomiteen, som har en viktig funksjon for å opprettholde et godt faglig nivå på bladet. En presentasjon av disse finner du også i denne utgaven!

Last ned pdf av utgaven

Les pH-status 02/22 External-link icon

Om pH-status

pH-status gis ut av NJFF med fire nummer i året. Tema er kalking, forsuring og vassdragsforvaltning, som belyses gjennom fagartikler og reportasjer. pH-status gis ut som gratisabonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner, politikere og interesserte privatpersoner.

pH-status utgis digitalt, du kan motta nyhetsbrev og lese artikler på deres egen nettside.​

På temasiden til pH-status kan du laste ned både siste utgivelse og tidligere utgaver i tillegg til å melde deg på nyhetsbrevet. 

Gå til pH-status External-link icon