MENY hamburgermeny Close-menu button
Bildet av ulven er tatt under kontrollerte former i Langedrag nasjonalpark

Utsatte fellingsvedtak i region 4 og 5

De to rovviltnemndene måtte utsette vedtak om uttak innenfor ulvesonen. Grunnen er at de innstiller på å ta ut Rømskogreviret som er et grenserevir mot Sverige, og da må man innhente uttalelse fra svenske myndigheter først.

Rovviltnemndene ønsker uttak av revirene Slettås, Mangen, Hornmoen og altså grensereviret Rømskog. De beregner en kvote på 32 dyr, noe som skal være tilstrekkelig for å ta ut alle dyra i de fire revirene.

Utenfor ulvesonen ble det vedtatt uttak av 12 ulver.

Jakt utenfor ulvesonen kan starte 1. desember, men jakt innenfor ulvesonen kan starte 1. januar.

NJFF mener det bør legges opp til en ny praksis rundt ulveforvaltningen, som gjør at man i stedet for å se på uttak kun på revirbasis i stedet ønsker å se på uttak på geografisk basis. I praksis vil det medføre at man tar ut all ulv i et geografisk område når vedtak om uttak er fattet. På den måten kan man forvalte ulven på en måte som hensyntar områder som har hatt stor belastning over tid.