Webinar om hyttebygging og arealpress

Norges Jeger- og Fiskerforbund, WWF Verdens naturfond, Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, Den Norske Turistforening og Sabima inviterer til webinar om naturavtalen, arealpolitikk og hyttebygging 2. mai Kl. 12.00-14.15.

Publisert: 26. april 2023 kl. 06.55

Sist oppdatert: 26. april 2023 kl. 07.10

Arealendringer og nedbygging av natur er den aller største trusselen mot arter og natur både lokalt, nasjonalt og globalt. I tillegg medfører nedbygging av natur store klimagassutslipp. I deler av Norge er bygging av hytter og tilhørende infrastruktur og påvirkninger den viktigste årsaken til at vi mister natur. I 2022 ble det bygd 18 nye hytter hver eneste dag, til sammen 6690 hytter. Hva betyr denne hyttebyggingen og arealpolitikken for naturen og friluftslivet? Og hva må gjøres for å endre arealpolitikken slik at Naturavtalen om å stanse og reversere naturtapet kan innfris?

Med webinaret ønsker vi å synliggjøre utfordringene hyttebygging utgjør for naturen. Vi vil vise koplingen mellom den internasjonale Naturavtalen, naturtap og lokal arealpolitikk. Og vi ønsker å bidra til å løfte kommunal hytte- og arealpolitikk opp som tema i årets kommunevalgkamp. Ikke minst ønsker vi å presenteres de juridiske mulighetene kommunene faktisk har til sikre bedre styring av arealbruken, og til stanse nedbyggingen av verdifulle natur- og friluftslivsområder ved å gjennomgå tomtereserver, reversere utbyggingsplaner og stanse naturskadelig hytteutbygging. Gjennom innledninger fra forskere, myndigheter og juridisk ekspertise formidles den fremste og nyeste kunnskapen på området.

Webinaret er gratis.

Påmeldingslink: https://my.demio.com/ref/p8JVi1PyrxlOygjP

Programmet:

12.00 Introduksjon av programleder Line Lillebø Osfoss, Norges Jeger- og Fiskerforbund

12.04 Journalist Torgeir Wittersø Skancke: Erfaringer og betraktninger

12.09 Professor Vigdis Vandvik: Naturavtalen, norsk arealpolitikk generelt og hytteutbygging spesielt.

12:23. Kommentar fra Arnodd Håpnes, Naturvernforbundet

12. 26 Forsker Trond Simensen (NINA): Status og planlagt hyttebygging i kommune-Norge.

12:36 Kommentar fra Siri Parmann, Norges Jeger- og Fiskerforbund

12: 39 Utredningsleder Liv Kirstine Just-Mortensen (KDD). Regjeringens hytteveileder.

12.53 Kommentar fra Maylinn Stomperud, Den Norske Turistforening

12.56 Jurist Nikolai Winge: Hvilket juridisk mulighetsrom har kommunene for å bevare natur og begrense  arealpresset?

13.15-13.25 Pause 10 minutter

13.25 Morten Aas, Forum for Natur og Friluftsliv, Innlandet: Hva skjer og har skjedd i hyttekommunen Trysil.

13.38 – 14.11 Samtale og oppsummerende betraktning mellom  jurist Nikolai Winge og nestleder i Naturvernforbundet Pernille Bonnevie Hansen.

 

Velkommen til webinar.