Skyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

​​​​​Solem skytebane er lagets flotte skytearena. Banen finner du i Gjerstadveien 2326 og er lokalisert 18,5 km opp fra E 18, Sunde Bru og 500 m inn fra FV 71 mellom Gjerstad og Felle. Følg skiting i Gjerstad mot Øy. Inn fra FV 71 står skiltet Skytebane. Skytebanen er kameraovervåket. Strøm produseres fra eget aggregat med god kapasitet.

Her arrangerer vi faste kvelder hele året med trening tilrettelagt både for ungdom, kvinner og andre både med hagleskyting og rifleskyting. Det er også flere stevner her hvert år og karusellskytinger. Storviltjegerne skyter sine årlige treningsskudd og storviltprøven her.

Årlig skytes det her nå ca 50.000 skudd. 150 – 200 personer deltar på våre stevner og vi har  da også mat - / kiosksalg. Følg med på aktivitetskalenderen.

Det er også andre arrangementer her særlig for ungdomsgrupper og skoleklasser. Juli og søndag er skytefri måned ellers er det her tillatt med skyting 4 d/ uke 0800 - 2100.

Det er tilrettelagt en merket tursti fra skytebanen til Oterstjenn, ca 4,5 km over vakre Vrangvannsheia.  Slik er anlegget koplet opp mot merket turstier i området og kan benyttes som rasteplass. Gjerstad Idrettslag kjører opp skiløyper inn til Oterstjenn. Mer om turmuligheter under fanen Frilustsliv. I vassdraget gjennom anlegget er det flere fine badeplasser.


Våre skytebaner

RIFLEBANER

 • 100 m bane, el anvisning, belysning av skiver, belyst og oppvarmet standplassoverbygg samt sekretariat.
 • 100 m løpende elgbane og belysning av skiver, belyst og oppvarmet standplassoverbygg.
 • 200 m bane, el anvisning med belyst og oppvarmet standplassoverbygg.
 • Jaktfeltløype

HAGLEBANER

 • Trapbane 1
 • Trapbane 2
 • Sportingbane med utkasterhus.

​Alle våre aktiviteter og konkurranser blir lagt ut på vår aktivitetskalender!

SKYTEBANEINSTRUKSENE
Alle banene med sine sikkerhetsinstrukser er sikkerhetsgodkjent av Politimesteren i Agder. All skyting skal skje under ledelse av standplassleder med godkjent opplæring og godkjenning av styret i GJFF. Standplassleder er godt kjent med sikkerhetsinstruksen og styrende dokumenter. Disse er også gjort tilgjengelig i egen ringperm i vårt sekretariat på skytebanen. ​

VARSEL OM SKYTING
Rødt flagg skal heises 15 min før skyting starter og fires umiddelbart etter avsluttet skyting.

Standplassleder påser at alle betaler avgifter iht prislisten nedenfor:

Trening rifleskyting, jaktfelt

 • Enkelt dag - Senior: 50,- (Medlem) - 100,- (Ikke-Medlem).
 • Enkelt dag - Junior: 25,- (Medlem) - 50,- (Ikke-Medlem).
 • Årskort - Senior: 400,- (Medlem) - 800,- (Ikke-Medlem). 
 • Årskort - Junior: 200,- (Medlem) - 400,- (Ikke-Medlem).

Trening hagleskyting

Priser pr. for hagleserier: 

 

Medlem

Ikke medlem

Duekort (selve kortet)

100,-

100,-

Duekortholder

75,-

75,-

25 duer på kortet

40,-

50,-

100 duer på kortet

150,-

200,-

250 duer på kortet

400,-

500,-

1000 duer på kortet

1600,-

2000,-

Kjøp av duer uten kort

1.40,-

1.60,-

25 patroner

90,-

90,-

250 patroner

900,-

900,-


Junior: Til og med det året de fyller 19 år.​

Senior: Etter året fylt 19 år.

 
Storviltprøven

Våpenkort og kvittering for betalt jegeravgift må vises fram ved registrering.

 • Pliktskudd pr kveld: Kr 100,- (Medlem) - 200,- (Ikke-Medlem).
 • Avgift for selve prøven (3 forsøk): Kr 100,- (Medlem) - 200,- (Ikke-Medlem).
 • Avgift for selve prøven (mer enn 3 forsøk): 150,- (Medlem) - 300,- (Ikke-Medlem).
 • Innskyting om ledig plass og tid: 0,- (Medlem) - 50,- (Ikke-Medlem).

Samme priser dersom prøven tas på løpende elg.​ 

For alle jegere er det fornuftig å gjøre seg noen tanker om eget nivå. Klikk her, for mer info.

​​
Storfjellkarusellen og Storfjellstuten 

Storfjellkarusellen (jaktfeltskyting) og Storfjellstuten (Løpende elg) er et samarbeid mellom Drangedal JFF, Kroken JFF og Sannidal JFF i Telemark og Gjerstad JFF i Agder.

Totalt i karusellen er det 8 stevner fordelt på 2 stevner hos hver forening. Det beste resultatet fra hver forening blir tellende på sammenlagtlista.

Det vil bli arrangert finaleskyting i Gjerstad etter det ordinære stevnet 1. mai. Her vil de 10 beste skytterne sammenlagt kjempe om sammenlagtseieren og et napp i vandrepokalen. Om en skytter får tre napp i pokalen er den vunnet til odel og eie. 

 • Startkontingenten per stevne i storfjellkarusellen er 200,- kroner og 100,- kroner for junior.
 • Storfjellkontingenten er 100,- kroner og kan betales i sekretariatet på alle 8 storfjellstevnene. Skyttere som ikke har betalt kontingenten blir ikke med i trekningen av gavekort.

Junior: Til og med det året de fyller 19 år.​

Vår kontaktperson i Storfjellkarusellen er Geir Emanuelsen, Tlf. 97958530, E-post: [email protected]


Stevner

Priser bestemmes for hvert stevne. 

Betal helst med bankkort eller til VIPS NR: # 519490

Våre skyttere med gode plasseringer de siste årene

Les mer her: GJFF - Våre skyttere med gode plasseringer de siste årene.pdf

Kontaktperson 
Geir Emanuelsen, Tlf. 97958530, E-post: [email protected]

 

Storviltjegere er velkommen til årets pliktskudd og storviltprøven på Solem skytebane. Juli er skytefri. Skytedager finner du i aktivitetsoversikten.

​Storviltprøven må avlegges hvert år av alle som skal jakte på storvilt i Norge. Den består av 30 pliktskudd ( trening / innskyting av våpen ) og selve prøven på 5 skudd mot reinsimle på 100 m der alle 5 skudd må sitte innenfor angitt treffområde.

På Solem skytebane kan du skyte pliktskuddene i skytebenk mot ringskive eller i valgfri stilling mot reinsimle. De obligatoriske 30 skudd skal fordeles på to dager og du kan avlegge selve prøven etter at de 30 skuddene er gjennomført.

Vi kan tilby greie priser, standplassledere og medhjelpere som alle jobber gratis også under storviltprøven.

PRISER og BETALING (Kontanter eller kort):

Våpenkort og kvittering for betalt jegeravgift må vises fram ved registrering.

 • Pliktskudd pr kveld: Kr 100,- (Medlem) - 200,- (Ikke-Medlem).
 • Avgift for selve prøven (3 forsøk): Kr 100,- (Medlem) - 200,- (Ikke-Medlem).
 • Avgift for selve prøven (mer enn 3 forsøk): 150,- (Medlem) - 300,- (Ikke-Medlem).
 • Innskyting om ledig plass og tid: 0,- (Medlem) - 50,- (Ikke-Medlem).

Samme priser dersom prøven tas på løpende elg.

Ammunisjon til både pliktskudd og storviltprøven / jakt  selges i sekretariatet.

Les mer om elgskyting her under løpende elg.

 

 

​Det arrangeres jaktfelttrening på Solem Skytebane lørdager 10.00 - 12.00  og tirsdager 17.00-19.00 i perioden Januar til April (Følg med på aktivitetskalenderen for oppdaterte tider) 
​​
PRISER
 • Enkelt dag - Senior: 50,- (Medlem) - 100,- (Ikke-Medlem).
 • Enkelt dag - Junior: 25,- (Medlem) - 50,- (Ikke-Medlem).
 • Årskort - Senior: 400,- (Medlem) - 800,- (Ikke-Medlem). 
 • Årskort - Junior: 200,- (Medlem) - 400,- (Ikke-Medlem).
 

STI

Skjermbilde 2021-10-13 kl. 12.24.34 pm.png

JAKTFELTSKYTING (Trening)

Vår jaktfeltsti for jaktfeltskyting er tilrettelagt iht reglene for jaktfeltskyting. Det skytes med riflele mot dyrefigurer som vist ovenfor.

JAKTFELTSKYTING (Konkurranse)

Lokalt er det årlig klubbmesterskap og stevner innenfor jaktfeltskyting. Gjerstad JFF er en av fire arrangørklubber av Storfjellkarusellen. Hver 2. påskedag og 1. mai er det normalt tradisjon for jaktfeltstevne på Solem (følg med i aktivitetskalenderen for oppdatert informasjon)

KONTAKTPERSON
Geir Emanuelsen, Tlf. 97958530, E-post: [email protected]

 

Det tilbys skytetrening på løpende elg og tilbud om å ta storviltprøven på løpende elg.

PÅ NJFF SIN NETTSIDE HAR VI HENTET DETTE: 

På elg i ro må en middels jeger holde seg innenfor 70 meter. Bare jegere med flere hundre øvelsesskudd og mange årlige elgfellinger kan skyte sikre skudd ut til 150 meter.

På elg som går øker antallet bom og skadeskudd uforsvarlig på skuddhold over 40 meter. Selv mindre økning av skuddavstand krever god erfaring. Les mer ved å klikke på linken her.

 

 

Hagletrening onsdager kl. 17.00 – kl. 19.00 i sommerhalvåret (Se oppdaterte tider i aktivitetskalenderen).

Det er også egen kvinne- og og ungdomsskyting disse dagene.

Priser pr. for hagleserier: 

​Medlem Ikke medlem​
Duekort (selve kortet) ​100,- ​100,-​
​25 duer og  skudd, senior  ​90,- 100,-​
​25 duer og  skudd, junior 40,- 60,-​
​100 duer på duekort 140,-​ 160,-
​1000 duer på duekort 1400,-​ 1600,-​
Kjøp av duer uten kort 1.40,- 1.60,-
Kjøp av patroner uten kort 55,- 55,-

Junior: Til og med det året de fyller 19 år.​
Senior: Etter året fylt 19 år.

JEGERTRAPPSKYTING (Trening)
Det er arrangeres gruppetrening med hagleskyting for ungdom 14 – 20 år og  kvinner.

COMPACT SPORTING SKYTING
Vi har moderne skytebane for slik skyting.