MENY hamburgermeny Close-menu button

Utbyggingsplaner og skytebanen i Østerådalen

Som sikkert flere av dere har lest i Tvedestrandsposten den siste tiden så pågår det viktige ting rundt skytebanen vår som styret jobber mye med. For de av dere som ikke abonerer på Tvedestrandsposten så legger vi her ut teksten fra vårt leserinnlegg

I forbindelse med reportasje i Tvedestrandsposten (TP) den 8. februar 2019 ang. Leif Jæger sin utbygging på Østerå så ønsker Tvedestrand Jeger & Fiskerforening (TJFF) å belyse saken litt fra vår side og kommentere noen av Jæger sine uttalelser.

Tilbake i 2009, på planutvalgets møte den 8. september, så fikk Jæger (som selv er advokat med eiendomsutvikling og prosess som spesialområde) pålegg om å utarbeide støyrapport pga. reguleringsplanens beliggenhet i nærheten av skytebanen vår i Østerådalen. Asplan Viak, som er Jæger sin plankonsulent, bestilte da en støyrapport fra Sinus AS.

Rapporten fra Sinus AS er datert 14.06.2010. Sinus AS gjennomførte en befaring på skytebanen før de skrev rapporten, der var også TJFF invitert. Vurderingen fra denne rapporten sier: "man kan vanskelig ut fra støyhensyn anbefale foreliggende forslag til reguleringsplan" og "de planlagte boligene ikke bør tillates før det evt. er gjennomført omfattende skjermingstiltak på skytebanen"

Etter at Sinus AS leverte sin støyrapport til Asplan Viak så gikk Jæger selv i gang med å lage en ny støyrapport, denne gangen med Multiconsult AS som leverandør. Denne rapporten ble utarbeidet på bakgrunn av opplysninger Jæger selv gav til Multiconsult og er datert 14.04.2011 altså 10 mnd. etter Sinus AS sin rapport.

At Multiconsult har vært på befaring på skytebanen slik Jæger selv nylig hevdet ovenfor planutvalget og Tvedestrandsposten finner vi ikke dokumentert noe sted. TJFF ble aldri kontaktet av hverken Jæger eller Multiconsult for befaring. Det står også i støyrapporten fra Multiconsult: "Informasjon om forutsetninger og aktivitetsnivå på skytebanen er mottatt av Leif Jæger" og at "det er opplyst om skyteretning og marktype"

Det er altså Jæger selv som har gitt Multiconsult de opplysningene som rapporten er utarbeidet etter. Dette er særdeles uheldig, slik også leder for byggesaksavdelingen, Svein Dale, har kommentert i saksfremlegget til planutvalget.

Hovedforskjellen mellom de to rapportene er at Sinus AS beregnet støymålinger for skeetbanen, og det var denne som gav høyest støymålinger i planområdet. I rapporten som Jæger fikk Multiconsult til å lage så ble ikke skeetbanen støyberegnet.

Som TP skriver så var det støyrapporten fra Multiconsult som ble vedlagt reguleringsplanen og støyrapporten fra Sinus AS så aldri offentlighetens lys. Dvs. at planutvalget og kommunestyret ikke fikk opplysninger om støynivået på skeetbanen når de behandlet reguleringsplanen i 2013.

TJFF ble først i 2018 klar over at Sinus AS sin rapport eksisterte, vi tok da dette opp med kommunen og de hadde heller aldri sett Sinus AS sin rapport, siden har saken gått sin gang.

Leif Jæger sier til TP at det er oppsiktsvekkende at det går 6 år fra reguleringsplanen ble godkjent til at støyproblematikken blir belyst. Det TJFF syntes er oppsiktsvekkende er at Jæger ikke la ved støymålingene fra skeetbanen i reguleringsplanen slik at planutvalget og kommunestyret kunne behandle reguleringsplanen i 2013 med alle fakta på bordet.

Jæger sier også at Sinus AS sin støyrapport er imøtegått og motbevist, dette mener TJFF er feil og har gitt planutvalget en tilbakemelding på dette.

Riktignok har Jæger lagt frem en forklaring fra Multiconsult som skal belyse forskjellen mellom deres og Sinus AS sine støyrapporter. Men heller ikke denne gangen har Multiconsult eller Jæger henvendt seg til TJFF for å få rede på fakta eller forutsetninger for skytebanen, og dermed er også flere av disse forklaringene uriktige/feilvurdert.

På planutvalgets møte 02.02.2019 så tilrådde planutvalget Rådmannens innstilling om at reguleringsplanen må revideres eller innstilles da vedtaket fra 2013 er fattet på feil grunnlag. Dette bekrefter det TJFF har redegjort for og vi håper også kommunestyret i sitt møte 12.02.2019 fatter et slikt vedtak slik at alle fakta kan komme på bordet.

Det har også vært stilt spørsmål ved bruken av skeetbanen. Hadde Multikonsult kontaktet oss så kunne vi opplyst om at skeetbanen er åpen for trening hver mandag fra kl.17 i hovedsesongen april - august og ellers ihht. våre retningslinjer og åpningstider så banen er jevnlig i bruk.

At TJFF nevner Thorfinn Eskild går selvsagt ikke på han som person, men er kun fordi han er nevnt som referanse av Multiconsult og at han eier 4 av boligtomtene i reguleringsplanen. Ønsker Multiconsult korrekt informasjon om bruk av de forskjellige banene så er det kun styret i TJFF som har oversikt over dette og følgelig er det oss Multiconsult burde ha kontaktet for korrekte opplysninger.

Tvedestrand Jeger & Fiskerforening har brukt flere millioner kroner på anlegget slik det står i dag, for ikke å snakke om de 10 talls tusen dugnadstimer som våre medlemmer har lagt ned siden vi fikk anlagt banen.

Hovedgrunnen til at TJFF jobber med å få alle fakta på bordet er at hele vårt eksistensgrunnlag er basert på de aktivitetene vi driver med i Østerådalen.

For de som ikke kjenner så godt til TJFF så er vi mye mere enn bare en skytebane.

Vi sammarbeider med Kystkulturuka om familiedagene på Furøya, vi har et inngjerdet hundtreningsterreng på Nesverk der alle kan trene/lufte hundene sine (også når det er båndtvang), vi arrangerer forskjellige kurs for både barn/ungdom og voksne. Vi har toaletter, søppelkasser ol. tilgjengelig for folk som går tur i Østerådalen. Vi sammarbeider med fylket, kommune og andre på Østerå for å holde Østeråbekken i god stand for sjø-ørreten. Vi holder det gamle kulturlandskapet i Østerådalen i hevd med klipping og rydding. Vi arrangerer gratis jaktturer for ungdom og førstegangsjegere og gratis fiskedager for barn og ungdom rundt i kommunen osv.

Alt dette og mere til gjøres på dugnad av våre medlemmer og finansieres i all hovedsak gjennom våre aktiviteter i Østerådalen.

Skulle det mot formodning bygges i støysonen rundt skytebanen så vil dette med stor sannsynlighet føre til konflikter rundt støy. Dette skriver også Sinus AS i sin støyrapport "Det er sannsynlig at det vil oppstå støysjenanse og klager på støyforholdene"

Erfaring og historikk fra andre skytebaner i landet som har opplevd tilsvarende viser at det er skytebanene som til slutt må kutte ned på tilbudene eller, i verste fall, legge ned aktivitetene.

For oss som frivillig forening vil det være en katastrofe, ikke bare for våre 400 medlemmer, men også for alle andre som har glede av alt vi har av aktiviteter og tilbud rundt i kommunen.

Vi ser som alle andre positivt på utvikling og utbygging i kommunen, men det må ikke gå på bekostning av oss eller andre frivillige foreninger i Tvedestrand. Vi håper med dette at våre folkevalgte og innbyggere ser nytten av aktivitetene våre og den levende jakt, fiske og friluftskulturen vi bidrar med.

 

Hilsen

Styret i Tvedestrand Jeger & Fiskerforening​

 

For de av dere som ønsker å lese i detalj om saken så finner dere det meste under her:

Saksfremlegg planutvalget

Her ligger også de omtalte støyrapportene ol.

Protokoll planutvalget

Brev fra Jæger 01.02.2019

TJFF sitt tilsvar til Multiconsult sin utredning