Jegerprøvekurs 2023

Publisert: 17. januar 2023 kl. 08.03

Sist oppdatert: 01. mars 2023 kl. 09.37

VJFF arrangerer jegerprøvekurs vinteren/våren 2023. Kurset består av åtte samlinger. Kurset blir avholdt på tirsdager med oppstart 14.mars.

Priser:

2500 kr for ikke medlem.

1700 kr for medlem over 25 år.

1000 kr for medlem under 25 år.

 

Påmelding til Helge Sines på tlf 950 72 375 innen 10. mars.

Det stilles forbehold om nok deltakere for å kunne avholde kurset.

 

Vel møtt til jegerprøvekurs!