Jakt i Holleia

Vi er en lukket forening, det vil si at Holleia JFF's medlemmer kan søke om jaktkort ved henvendelse til kasserer.

For å kunne søke medlemskap i Holleia JFF må du:
-Ha fast bopel eller ha fastboende foreldre innenfor følgende område: 
Nordgrense: Modums kommunegrense fra Snarumselva ved Kløftefoss, østover til Tyrifjorden ved Henåas utløp
Østgrense: fra Modums kommunegrense i Tyrifjorden ved Henåas utløp, sydover langs Tyrifjordens vestside til Vikersund, og videre sydover lang Drammenselvas vestside til Kjemperud. 
Syd/vestgrense er veien fra Kjemperud til Brunes, Modum Bad og ned til Kaggefossen, videre langs Snarumselvas østside til kommunedelet mot Krødsherad. 

Jakttider småvilt med og uten hund:
15.-23. september og 11.oktober til 23. desember.

Det oppfordres til å 
-ikke skyte hunnfugl
-ringe hvis dere ser sau

-Det skal ikke brukes bjelle eller standvarsler på hund ut september

Du MÅ ha saueren hund!

Påtruffet sau meldes til
  Kristian Skretteberg (Snarum) tlf 971 02 566
  Eva Gravermoen (Drolsum) tlf 481 13 357

Henvendelser angående gjestekort, rådyrkort og leie av hytte stilles til kasserer. 

Priser: 
-Småvilt årskort 800,-
-Gjestekort kr 300,- pr døgn
-Rådyrkort kr 1500,- (bukkejakt fom 10/8 tom 23/9, og vanlig jakt med hund fom 11/10)

Jaktrapport sendes til:
Terje Thomassen, kløftefossveien 137, 3370 Vikersund. Husk å undertegne jaktrapporten!

Husk å ta med betalt/stemplet jaktkort, jegeravgift og evnt sauebevis på jakt