MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt i Holleia

Vi er en lukket forening, det vil si at Holleia JFF's medlemmer kan søke om jaktkort ved henvendelse til kasserer.

For å kunne søke medlemskap i Holleia JFF må du:
-Ha fast bopel eller ha fastboende foreldre innenfor følgende område: 
Nordgrense: Modums kommunegrense fra Snarumselva ved Kløftefoss, østover til Tyrifjorden ved Henåas utløp
Østgrense: fra Modums kommunegrense i Tyrifjorden ved Henåas utløp, sydover langs Tyrifjordens vestside til Vikersund, og videre sydover lang Drammenselvas vestside til Kjemperud. 
Syd/vestgrense er veien fra Kjemperud til Brunes, Modum Bad og ned til Kaggefossen, videre langs Snarumselvas østside til kommunedelet mot Krødsherad. 

Jakttider småvilt med og uten hund:
15.-23. september og 11.oktober til 23. desember.

Det oppfordres til å 
-ikke skyte hunnfugl
-ringe hvis dere ser sau
-Ikke jakte helgen 30.-31/10 grunnet jaktprøven
-Det skal ikke brukes bjelle eller standvarsler på hund ut september

 

Du MÅ ha saueren hund!
-For strømming av hund: Kontakt Anders Simensrud på tlf 408 41 501
-For rapportering av påtruffet sau: Snarum: Kåre Vaa, tlf 909 62 368
Drolsum: Helge Gravermoen tlf 942 47 883

Helgen 30.-31. oktober er det jaktprøve for stående fuglehunder. Vi i HJFF oppfordrer dere til å stille på prøven. Kontakt Anders Simensrud på tlf 408 41 501

Henvendelser angående gjestekort, rådyrkort og leie av hytte stilles til kasserer. 

Priser: 
-Småviltkort 800,-
-Gjestekort kr 200,- pr døgn
-Rådyrkort kr 750,- (bukkejakt fom 10/8 tom 23/9, og vanlig jakt med hund fom 11/10)

Jaktrapport sendes til:
Terje Thomassen, kløftefossveien 137, 3370 Vikersund. Husk å undertegne jaktrapporten! Husk å ta med betalt/stemplet jaktkort, jegeravgift og evnt sauebevis på jakt