MENY hamburgermeny Close-menu button

Ungdom

Holleia UNG arrangerer aktiviteter for barn og unge i vårt nærmiljø. Vi vil at retten til, og kunnskapen om høstingsbasert friluftsliv skal være arven etter oss!

Holleia JFF er med i samarbeidsprosjektet Midtfylket jakt- og fiskeskole. Vi er sju foreninger i Modum, Sigdal og Krødsherad som har varierte aktiviteter for barn og unge hele året igjennom. I all hovedsak er det pr nå flest aktiviteter fra 14-26 år, men vi har også arrangementer for yngre.

Blant aktiviteter vi har er fiskekultivering, elvefiske, isfiske,  hagleskyting, introjakter og kurskvelder

Følg MJOFS på facebook! Noen arrangementer kan vi planlegge i lang tid, mens andre er mer styrt av vær, vind, måne, gangtid og annet, slik at det kommer opp arrangement på kort varsel.  

MJOFS skal være et lavterskel tilbud, så vi sørger for at alt er fullfinansiert med gavemidler fra NJFF og lokale aktører. Det vil si gratis for alle barn og unge!

 

 

-En gang i året arrangerer Holleia JFF familiedag på foreningens hytte ved Haukevann. Da skyter vi med luftgevær, fisker, drar åbborteiner, padler i kano og griller pølser og kanskje sjølfiska fisk.

 

 

-Vi kjører også Kimmekrigen i sommerhalvåret. Det er er et fiskekultiveringsprosjekt for barn i barnehage- og skolealder. Vi tar med barnehager og skoleklasser ut, samt at alle som vil kan rapportere inn fangst, og alt fra 1 fanget kimme og oppover blir premiert.