Ørret
Publisert 15.02.2016 02:17
Oppdatert 01.06.2016 15:41
Ørret

​​​​​​

Utbredelse i Norge: Over hele landet. Opp til om lag 1500 m.o.h.

Leveområde: Innsjøer, elver, bekker og i saltvann langs kysten. Trives ikke når vanntemperaturen overstiger om lag 20 grader Celsius. Når temperaturen i vannet blir så høy, blir oksygennivået i vannet lavere enn ørreten setter pris på.

Størrelse: Oppimot 20 kilo i de store innsjøene der ørreten lever av annen fisk. Ellers er fisk stor når den er over 2 kilo. Sjøørret kan bli 10 - 12 kilo.

Alder/ størrelse ved kjønnsmodning: Vanlig alder er 5 - 7 år. Hannene modnes ett eller kanskje to år før hunnene. Blant sjøørret og innsjøørret er det ofte en del hanner som modnes tidlig og ved beskjeden størrelse (10 - 20 cm). Disse små hannene sniker seg under hunnen og gyter når hun prøver å gyte sammen med en stor hanne.

Gytetid: Om høsten. Varierer med temperaturregime i gytebekken. Hunnen graver gytegrop og begraver eggene for å beskytte dem.

Yngelen: Eggene klekkes tidlig om våren. Yngelen graver seg opp av grusen når plommesekken er oppbrukt. Når det skjer er avhengig av vanntemperaturen.

Gyteplass: Relativt hurtigflytende vann over variert steinbunn. I enkelte innsjøer gyter ørreten i stille vann.

Forvekslingsarter: Laks. Laksens halerot er mye slankere enn ørretens, dette gjør at du lett kan holde en laks etter halen noe du ikke like lett greier med en ørret.

Finnes nesten overalt: Ørreten finnes nær sagt overalt i Norge, enten innvandret naturlig eller satt ut av mennesker. Den naturlige utbredelsen skyldes i hovedsak at den kan vandre i saltvann og at den i tillegg var blant de første artene som vandret inn etter istiden mens Norge fysisk lå lavere enn i dag. Ørreten er satt ut i de fleste fjellområdene våre, hovedsakelig fordi den alltid har vært en ettertraktet matfisk og fordi den er relativt lett å flytte på. At den finnes så mange steder er også et godt bevis på at det er en art med stor evne til å tilpasse seg nye miljøer.

Ernæring: Ørreten har en svært variert diett. Den spiser stort sett alt tilgjengelig som den får inn i kjeften med unntak av plantemateriale. Den er i så måte lite spesialisert på bestemte næringsemner selv om det fra tid til annen kan virke som den kun spiser "Europea 12" på krok størrelse 16. Det meste av livet er den er rovgrisk fisk, men en bør alltid bør nærme seg den folkesky ørreten med forsiktighet slik at den ikke blir skremt.

Fiske: Sportsfiske etter ørret kan utføres med de fleste agn som ligger innenfor ørretens størrelsesvalg (opptil om lag 15 cm). Generelt spiser stor ørret større byttedyr, gjerne annen fisk. Like fullt er gammel (stor) ørret ofte stor fordi den har levd et forsiktig liv og kan derfor være svært så skeptisk til redskap som den oppfatter som tvilsom (les: usikker på om det er mat eller ikke).

De mest populære fiskemetodene er meitemarkfiske, sluk/spinnerfiske og fluefiske med og uten dupp.

 

Kontaktperson: Øyvind Fjeldseth.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.