Abbor
Publisert 15.02.2016 02:17
Oppdatert 01.06.2016 15:34
Abbor

​​​

Abbor (Perca fluviatilis)


Utbredelse i Norge: Store deler av Sør- og Østlandet samt i store deler av Nord-Norge og deler av Nord-Trøndelag.

Leveområde: Finnes i en rekke forskjellige lokaliteter, fra store næringsrike innsjøer til små myrtjern, fra stille til rennende vann og fra lavlandet og opp til over 1000 m.o.h. Helst vil den ha mye vannplanter eller sunkne trær hvor den kan gjemme seg. Ung/små abbor går gjerne i stim på jakt etter mat, mens eldre/store abbor ofte lever ensomme eller i kompaniskap med 3 - 4 andre av samme størrelse på jakt etter mat. Abboren er mest aktiv om dagen. Aller helst holder den til langs land der det er mye mat for stimen.

Størrelse: Vanligst er abbor på 15 - 25 cm (50 - 150 gram), men i mange innsjøer er det ikke uvanlig å få abbor på 25 - 35 cm. Norsk sportsfiskerekord er 3,1 kilo, men abbor på over 1 kilo er allikevel sjelden. Hannabboren blir sjelden over ca. 300 gram.

Alder/ størrelse ved kjønnsmodning: Modnes ofte bare 10 - 15 cm lang og 2 - 4 år gammel. Hannene modnes normalt ca 1- 2 år før hunnene.

Gytetid: Gyter om våren etter at isen har gått. I enkelte tilfeller kan den begynne gytingen allerede før isen går dersom isløsningen er spesielt sein.Yngelen: Avhengig av vanntemperaturen klekkes eggene ca 1 - 2 uker etter gyting. Er det varmt i vannet, f.eks. 10 - 15 grader, klekker de etter om lag 1 uke

Gyteplass: Gyter normalt på relativt grunt vann. Eggene er kapslet inn i et gelèlignende stoff slik at de henger sammen i en lang remse. Det bør helst være godt med gammelt siv, greiner og lignende som hunnen kan feste rognremsen sin til slik at den ikke faller ned på bunnen. I tillegg henger hunnen eggremsen fast i vegetasjon for å få dratt den ut av kroppen.Arter den kan forveksles med og hvordan du kan skille den fra disse: Hork og gjørs, men da skal du ha god fantasi. Horkens ryggfinner har vokst sammen slik at den har én sammenhengende ryggfinne i motsetning til abborens to. Gjørsen har ikke som abboren den kraftige piggen på gjellelokket, samt at den mangler den mørke flekken som abboren har bakerst på den fremre ryggfinnen. Gjørsen er dessuten gjennomgående slankere enn både abbor og hork.
Andre navn på abbor: skjebbe og tryte

Fiske: Abboren spiser kun animalsk føde, og dietten endres med abborens størrelse. Fra hovedsakelig dyreplankton frem til den er om lag 5 cm lang, ulike bunndyr fra 5 cm og oppover, og hovedsakelig mindre fisk dersom dette er tilgjengelig fra den er 15 - 20 cm lang. Dersom en ønsker større abbor er derfor meite med død agnfisk effektivt, men også sluk, spinner og spesielt jigg er gode valg. Markfiske er tingen dersom du ønsker et større antall i fangstdagboka. Vær oppmerksom på at det ikke alltid er egnet byttefisk til stede i abborvannet og at abboren i slike tilfeller har liten erfaring med slik føde.

 

Kontaktperson: Øyvind Fjeldseth.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.