Bli en bedre sportsfisker
Publisert 15.02.2016 02:15
Oppdatert 30.11.2020 11:23
Bli en bedre sportsfisker
Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem. Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.

​​​​​​​Sportsfiske i Norge, slik vi kjenner det i dag, har i stor grad fått impulser utenfra. Det startet i sportsfiskets barndom rundt århundreskifte, med impulsene fra engelske fjellturister og lakselorder. Seinere har svenske, danske og ikke minst amerikanske impulser gjort seg gjeldende. Samtidig har vi hele tiden har hatt våre lokale tradisjoner og metoder som på sin side har vært interessant for våre utenlandske sportsfiskevenner.

"Moderne sportsfiske"​

Sportsfisket er, og har alltid vært, i utvikling både når det gjelder utstyr og fiskemetoder.  Endringene og utviklingen av selve fiskeutstyret (spesielt sneller og stenger), i tillegg til bekledning, gjenspeiler både den tekniske utviklingen og sportsfiskets "motebilde". 

Selve grunnlaget for aktiviteten "sportsfiske" har også endret seg. Fra å ha en direkte forankring i våre høstingstradisjoner, er det i dag for mange sportsfiskere ikke høsting som er det primære, men snarere det å utøve selve sportsfisket i seg selv. Fokuset er på å fange, enten en spesiell fiskeart eller fiske med en spesiell metode. Det å ta med fangsten hjem spiller etter hvert en mindre rolle. ​

Hvem fis​​ker?

  • 50% av den voksne befolkningen fisker en eller flere ganger pr år (over 70% av barn mellom 11-16 år)

  • Kjønnsfordelingen (gutter/jenter) er 65/35 blant alle som fisker

  • Spenning og høsting går hånd i hånd som motiv for de fleste fiskerne ​

Hva fis​​ker vi?

  • Vi fisker mest etter torsk og ørret  

  • Ca 5-10% av oss fisker etter anadrom laksefisk (laks/sjøørret/sjørøye) i ferskvann

  • Stangfiske er vanligst, men også bruk av håndsnøre er utbredt

  • Fordelingen mellom salt-/ferskvannsfiske er 60/40

Kontaktpersoner: Øyvind Fjeldseth 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.