Ulovligegarn.no - hjelp oss i kampen mot ulovlig garnfisk​e​​

Ulovligegarn.no springer ut fra en tilsvarende kampanje i Danmark, der ideen er å gi sportsfiskere en enkel mulighet til å rapportere inn ulovlige garnsett som truer sjøørreten.​​

-
Publisert 15.02.2016 02:16
Oppdatert 21.10.2019 08:18

​Via "Ulovlige-garns" smarttelefon-app (App Store eller Google Play) kan du rapportere inn ulovlige garn. Dette gir et kartplott, samt informasjon om sted, garntype osv. Rapporten sendes automatisk til Statens naturoppsyn (SNO).

​Det er viktig å understreke at rapportering av en observasjon til ulovligegarn.no ikke er det samme som en anmeldelse. Alle anmeldelser av ulovlige garnsett skal gå til Politiet på tlf. 02800.

Setter fokus på problem

Hensikten er å dokumentere omfanget av den ulovlige garnsettingen, samt å lokalisere enkelte områder som er tyngre belastet enn andre. NJFF vil benytte det innsamlede materialet til å skape større forståelse for problemet med ulovlige garn, og derved øke ressursene og viljen til å ta problemet på alvor. Ditt bidrag i form av en innmeldt observasjon til oss er med på å forbedre situasjonen for laks og sjøørret langs kysten vår!

Rapporteringen er anonym: E-post/ telefonnumre er bare synlig for administrator og er kun til bruk for SNO hvis de f.eks. har behov for flere detaljer i forbindelse med en rapport.

Manuell kontroll: Hver innmeldte rapport gås gjennom manuelt av NJFF før det legges ut på nettsidene. En ufiltrert kopi sendes til SNO, slik at reaksjonstiden blir kortest mulig. Samarbeidet med SNO gir faglig tyngde, samt at tjenesten tilpasses oppsynsvirksomhet som utføres av SNO.

Ingen anmeldelse: Rapportering til ulovligegarn.no er ikke det samme som en anmeldelse. Alle anmeldelser skal gå til politiet (tlf 02800).

Manglende info: Rapporter uten mer informasjon enn kartplott, blir ikke prioritert av SNO. Meldinger om hummerteiner o.l. blir heller ikke sjekket, ettersom denne tjenesten kun skal brukes til å melde ifra om ulovlig garnfiske etter laksefisk.

​​​​​Viktig dokumentasjon

NJFF ser en slik nettside som et viktig grep for å belyse ukulturen rundt ulovlig sjøørretfiske. Målet er:

  • Å skape en holdningsendring blant de som driver tyvfiske. Et slikt nettsted signaliserer sterkt at dette ikke er akseptabelt.

  • Å koordinere og systematisere informasjon om ulovlig satte garn, slik at man kan få bedre oversikt over omfanget av aktiviteten.

  • Å gi sportsfiskerne mulighet til å handle riktig i forhold til ulovlige satte garn, med innrapportering via nettstedet.

  • Å gi oppsynet, som i stor grad er avhengig av tips, et nyttig verktøy i sin virksomhet. Vi får synliggjort oppsynsbehovet og hvilke områder som bør prioriteres i oppsynssammenheng.

  • Å spre oppdatert kunnskap og informasjon om regelverket for fiske langs kysten. 

Finn ditt lokale SNO-kontor

I høysesongen får vi daglig både telefonhenvendelser og meldinger på www.ulovligegarn.no om ulovlig garnfiske etter sjøørret. Det er veldig bra at folk følger med og tar affære. Det er selvsagt alltid en fordel å komme raskt i kontakt med oppsynet. 

Her finner du SNOs lokalkontorer​ slik at du kan ringe og informere din lokale oppsynsansvarlige direkte. Legg nummeret inn på mobilen din, så har du det for hånden når du oppdager ulovligheter. Mange opplever at politiet ikke har ressurser til å følge opp anmeldel​ser, men legg gjerne inn nummeret til politiets vakttelefon (02800). Men ikke glem å melde inn observasjonen på siden her: Det er nemlig viktig for å få dokumentert omfanget.

​​​Støtt vårt arbeid!

Her kan du lese mer om reglene for garnsetting​, i tilfelle du er i tvil om hvorvidt et garn er lovlig eller ulovlig.

Det er ikke noe krav at man er medlem i Norges Jeger- og Fiskerforbund for å kunne rapportere inn ulovlige garn, men det er kanskje en god ide å støtte et forbund som ivaretar dine interesser?

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.