Verdifull villaks
Publisert 25.02.2020 13:29
Oppdatert 25.02.2020 13:33
Verdifull villaks
Villaksen har alltid betydd mye for folk i elvedalene. Den har gitt mat på bordet, inntekter til elveeierne og store opplevelser for sportsfiskerne. Dessverre har innsiget av laks til elvene blitt halvert i løpet av de siste ti-årene.

​​​​​Dette truer villaksen

 • Rømt oppdrettslaks.
  Gjennom de siste ti årene har det i snitt rømt flere hundre tusen oppdrettsfisk, noe som truer villaksbestandenes genetiske integritet. Innkryssing av oppdrettslaks kan redusere smoltproduksjonen og bidra til redusert lakseinnsig. I 2019 ble det meldt inn 49 tilfeller av rømming ved norske oppdrettsanlegg. Totalt rømt ca 289.000 laks, 7.500 torsk og 2.000 regnbueørret.

 • Lakselus
  Mengden lakselus som følge av den kraftige veksten i oppdrettsnæringa har nå blitt så stor at vi ser negative effekter på mange bestander av villaks. I 2016 brukte man rundt 10 milliarder kroner på å bekjempe lakselus i merdene.

 • Andre trusler
  Vannkraftutbygging, lakseparasitten Gyrodactylus salaris, sur nedbør og overbeskatning er blant andre faktorer som kan påvirke laksebestandene negativt.

Dette bør vi gjøre

 • Krav om miljømessig bærekraftig drift i oppdrettsnæringen
  Problemerkjennelse er den viktigste forutsetning for problemløsning.
  Det må settes tydelige mål med tidsfrister for å løse utfordringene, særlig de som er knyttet til sykdommer og lakselus, rømming og genetisk påvirkning.

 • Helhetlig tenking
  Det er viktig å se alle villaksens utfordringer i sammenheng, og iverksette tiltak der det er nødvendig. NJFF opplever at miljøforvaltningen aktivt benytter de virkemidler de rår over, og vil understreke nødvendigheten av at også andre deler av forvaltningen må gjøre det samme.
Veikart for havbruksnæringen
Norsk Industri har presentert et veikart for å løse miljøutfordringene i næringen.  Tilsvarende har Sjømat Norge levert sin «Havbruk 2030 – Tenke globalt, handle lokalt». Disse må nå konkretiseres i en handlingsplan, og vi må forvente at også myndighetene følger opp med nødvendige reguleringer. 

Vilkårsrevisjoner - et politisk ansvar
Prosessene rundt vilkårs-revisjoner i vassdragene er tunge og trekker ut i tid. Så langt har det dessverre gitt liten miljøgevinst. Politikerne er satt til å ivareta samfunnets verdier, og må bidra til at miljøforbedringer i vass-dragene blir en realitet. ​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.