MENY hamburgermeny Close-menu button

Fisketiltak

Lokale jeger- og fiskerforeninger har lange tradisjoner for dugnadsinnsats innenfor fiskekultivering, tiltak i vassdragene for å bedre forholdene for fisken, ​​​og tilrettelegging for sportsfiske.

pH-status

pH-status utkommer med fire digitale utgaver i året med stoff om kalking og forsuring. pH-status gis ut som gratis- abonnement til offentlig forvaltning, forskning, organisasjoner og politikere.

Les mer om pH-status External-link icon
Sjøørret-iStock_DanBachKristensen.jpg

En kamp for villaksen

Ulovlige garn

Garn

Ulovlige garn

Hjelp oss i kampen mot ulovlig garnfiske. Rapporter inn ulovlige garnsett som truer laks og sjøørret langs kysten vår.

Les mer om ulovlige garn