Fang og slipp
Publisert 15.02.2016 02:16
Oppdatert 01.06.2016 15:39
Fang og slipp
Sportsfisket skjer i skjæringspunktet mellom nytte og glede, mellom høsting og spenning. NJFF er opptatt av å ivareta begge disse elementene i vår fiskeforvaltning, dog med en strengere praktisering når vi snakker om anadrom laksefisk.

​​NJFFs landsmøte i 2009 behandlet spørsmålet om fang og slipp både gjennom ​Handlingsprogrammet og gjennom en innmeldt sak. Landsmøtet vedtok følgende formulering i Handlingsprogrammet:


 

NJFF vil videreføre arbeidet med spørsmålene rundt fang og slipp gjennom:

  • å sikre at hensynet til fiskebestandene går foran hensynet til kommersielle interesser
  • å sikre et variert tilbud til ulike grupper fiskere i vassdrag der fang og slipp benyttes
  • løpende oppfølging og utvikling av kunnskapsgrunnlaget
  • å utvikle gode rammer for bruk av fang og slipp som virkemiddel i en nyansert og faglig forsvarlig fiskeforvaltning
  • å arbeide for at fang og slipp ikke skal benyttes som generelt forvaltningstiltak i fiske etter anadrome laksefisk.

 


NJFFs forbundsstyre har fulgt opp spørsmålet om "fang og slipp", og har i møte 26. januar 2010 fattet følgende vedtak som presiserer politikken på dette området:

Landsmøtets vedtak om fang og slipp innebærer at det er lagt opp til en strengere ramme for praktisering av fang og slipp for fiske etter anadrome laksefisk.

Når det gjelder fiske etter anadrome laksefisk, vil forbundsstyret legge til grunn at man her skal arbeide for at fang og slipp kun benyttes i forhold til å rette fisket mot uttak av fisk av definert art, størrelse eller kjønn. Det skal ikke åpnes for bruk av gjenutsetting av anadrome laksefisk for å forlenge fisket utover dette.


 

Kontaktperson: Siri Parmann.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.