Fiskeregler og lovverk
Publisert 15.02.2016 02:15
Oppdatert 09.10.2018 12:08
Fiskeregler og lovverk
Fiskeregler og lovverk
Det finnes en rekke lover og forskrifter som regulerer retten til å fiske, drive fiskekultivering, drive utleievirksomhet, mm.

​​​Fiskeforvaltningen i Norge er delt i en privat og en offentlig forvaltning. Den enkelte rettighetshaver eller sammenslutninger av disse (grunneierlag, elveeierlag etc) kan reguler fiske i vann og vassdrag innen de rammer det offentlige har satt. De er også ansvarlig for å følge opp de lokaliteter de har rettighetene til.

Den offentlige delen av fiskeforvaltningen består av miljøverndepartmentet (ferskvannsarter)/Fiskeridepartementet (saltvannsarter), direktoratet for naturforvaltning (ferskvannsarter)/fiskeridirektoratet (saltvannsarter), fylkesmannen og fylkeskommunen (ferskvannsarter) og kommunen (ferskvannsarter).

Det offentlige utformer lover og offentlige forskrifter som setter rammer for hvordan fiskeforvaltningen skal kunne utføres – både mht reguleringer i fiske og mht kultivering etc.

På linkene nedenfor finner du både laks- og innlandsfiskeloven, loven om framleie av fiskerett og regler for fiske i sjøen.

Lov om laksefisk og innlandsfisk ​

Lov om framleie av fiskerett.

Fritidsfiske i sjøen​ - info fra Fiskeridirektoratet.


 

Kontaktperson: Øyvind Fjeldseth.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.