Innlandsfiskeforvaltning
Publisert 15.02.2016 02:16
Oppdatert 01.06.2016 15:57
Innlandsfiskeforvaltning
Innlandsfiskeforvaltning griper inn i NJFFs kjernevirksomhet, og er derfor naturlig nok et område vi har sterk fokus på.

​De negative effektene av forsuring er den største negative påvirkningsfaktoren på norske vassdrag, da særlig i de sør- og vestvendte deler av landet. Den langsiktige løsningen er reduserte utslipp, mens det akutte avbøtende tiltaket er kalking. NJFF har ligget i spiss i arbeidet med å sikre de nødvendige bevilgninger til kalking av våre vassdrag i mange år. ​

Spredning av arter i ferskvann​​

Arbeidet med å forhindre spredning av arter i norsk natur er et møysommelig arbeid som NJFF har hatt fokus på i mange år, kanskje først og fremst med fokus på ørekyte, men også andre arter som gjedde, karpefisk, vasspest og krypsiv har vært på dagsorden. NJFF har bedt om en egen tiltakspost på statsbudsjettet for å håndtere utfordringene med spredning av fremmede arter.​

Ny giv på innlandsfiskeforvaltning

NJFFs landsmøte i november 2012 vedtok å styrke fokus på innlandsfiskeforvaltningen. Direktoratet for naturforvaltning har utviklet en strategi for innlandsfiskeforvaltning som NJFF vil følge opp. NJFF har sammen med en rekke grunneierorganisasjoner og andre tatt et initiativ overfor de politiske miljøene for en styrket satsing på temaet. I dette inngår bruk av Jakt- og Fiskesenteret på Flå som et nasjonalt kompetansesenter og demonstrasjonsområde for moderne innlandsfiskeforvaltning.​

Penger til fisketiltak​​

Fra og med 2002 ble den statlige avgiften for innlandsfiske fjernet. Det medførte i realiteten at det nå knapt finnes offentlige midler tilgjengelig til bekjempelsestiltak mot fremmede arter, for tilretteleggingstiltak for fritidsfiske, fiskekultiveringstiltak og lignende. På tross av at NJFF fikk bred politisk tilslutning til at bortfallet av inntekter til fiskefondet skulle kompenseres over statsbudsjettet, så har dette aldri blitt en realitet. Vi snakker her om i størrelsesorden 10-12 millioner kroner per år.

​​

Kontaktperson: Siri Parmann.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.