Minstemål og fisk
Publisert 15.02.2016 02:16
Oppdatert 09.10.2018 12:13
Det er krav om minstemål på saltvannsfisk også i fritids- og turistfisket.
Minstemål og fisk

​​​​Minstemålene sikrer ideelt sett at en høyere andel av fisken overlever til gytemoden alder. Alle fritidsfiskere bør sette seg inn i minstemålene som gjel​der. Husk også at det er ulike krav i forhold til om du fisker nord eller sør for 62 grader nord (Måløy/ Stadtlandet - ulikt minstemål for hyse og torsk), eller i Skagerak (rødspette).

Du finner oversikt over gjeldende minstemål på Fiskeridirektoratets nettsider.

Husk imidlertid at makrell som fiskes med krok eller garn, samt sei til egen husholdning eller eget agnforbruk, ikke er underlagt reglene for minstemål. Dette gjør at det iallfall er gjort litt enklere for barn å fiske så lenge det er makrell eller sei på kroken.

 

Sett ut småfisk
Dersom du får en fisk som er under minstemålet, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen og sette den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er død eller tydelig ikke levedyktig, kan du ta den med hjem og spise den.

Målretta fangst av fisk under minstemålet vil kunne straffes, men hovedpoenget med reglene er ikke å straffe folk. Hensikten med innføring av minstemål er å endre fritidsfiskernes og turistfiskernes fiskemønster, slik at de i mindre grad tar småfisk. Vi henstiller derfor alle fiskere til å innrette fisket sitt med tanke på å unngå å få fisk under minstemål. Aktuelle virkemidler kan være større maskevidde, økt krokstørrelse eller å flytte fisket til et annet område. 

Kontaktperson: Øyvind Fjeldseth.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.