NJFF og naturforvaltning
Publisert 15.02.2016 02:16
Oppdatert 13.09.2016 15:26
NJFF og naturforvaltning
En forutsetning for all jakt og fiske er at vi har en natur som evner å produsere et overskudd av vilt og fiske som kan høstes. Derfor har NJFF et stort engasjement innen mange sider av den praktiske naturforvaltningen.

Nederst på siden finner du en oversikt over høringsuttalelser som NJFF har avgitt.​​​​​

1. juli 2009 trådte den nye naturmangfoldsloven i kraft.  NJFF har hatt et betydelig engasjement i forbindelse med ferdigstilling av loven. Særlig har vi hatt fokus på en nødvendig avveining mellom bruk og vern, slik at den høstingsbaserte friluftstradisjonen ivaretas. På tross av at vi ikke fikk friluftsliv inn som en del av formålsparagrafen, er friluftslivsinteressene godt ivaretatt i loven. 

​​​Arealforvaltning

Utgangspunktet for en fornuftig naturforvaltning ligger i disponeringen av arealene. NJFF er opptatt av at vi har et lovverk som gir de beste rammer for denne virksomheten, og i dette arbeidet er plan- og bygningsloven det viktigste verktøyet. I forbindelse med revisjon av denne har NJFF blant annet satt fokus på større vektlegging av natur- og miljøhensyn, og mulighet for bedre planlegging over større, sammenhengende arealer.

 

Kontaktperson: Siri Parmann.

Under finner du høringsuttalelser som NJFF har avgitt.​​​

  
  
  
10.02.2017Tiltak rømming - høringssvar NJFF.pdf
  
10.02.2017 12:34
2016-09-21 Høringssvar Nytt vekstsystem i havbruksnæringen.pdf
  
21.09.2016 16:39
2016-09-29 Høringsuttalelse Nye oppgaver til større kommuner - høringsinnspill, september 2016.pdf
  
30.09.2016 10:50
Akvakulturforskriften - høringsinnspill 2016.pdf
  
06.02.2017 14:47
Fleksibilitet produksjonsområder høringssvar 09012017pdf.pdf
  
06.02.2017 14:44
Forskrift om økning i MTB - høringsinnspill - 01102014.pdf
  
06.02.2017 14:50
Forslag til ny drikkevannsforskrift - høringssvar.pdf
  
06.02.2017 14:42
Gjengedalsvassdraget, høringsinnspill, NVE, 27.05.14.pdf
  
06.02.2017 15:20
handlingsplan for kalking i Norge 2016-2021.pdf
  
06.02.2017 14:52
Høring_endring av vannressursloven_Sabima_Norsk Friluftsliv_SRN.pdf
  
14.02.2017 10:22
Høringsinnspill Tana-avtale, 15.08.16.pdf
  
06.02.2017 14:45
Høringssvar - regulering av fiske etter leppefisk 2015 - 02022015.pdf
  
06.02.2017 15:20
Høringssvar Endret utkast områdeforskrift gyro Drammensregionen 16052016.pdf
  
06.02.2017 15:20
Høringssvar til departementenes forslag til endringer i vannforskriften.pdf
  
24.01.2018 15:58
Høringssvar vedr fellesansvar for utfisking - 28112014.pdf
  
06.02.2017 14:57
Høringsuttalelse løyve til utviklingsformål, NFD, 20.08.15.pdf
  
06.02.2017 14:57
Innspill fra NJFF - arbeid med ny lakselusforskrift.pdf
  
18.05.2017 12:58
Kapasitetsøkning produksjonsområder høringssvar NJFF 2.pdf
  
08.12.2017 12:41
Lov om fiskeretten i Tana, Stortinget, 14.05.14; SP.pdf
  
06.02.2017 15:03
Makrellstørje 2017 - høringssvar NJFF.pdf
  
06.02.2017 14:40
Mattilsynet våravlusing høringssvar NJFF.pdf
  
08.02.2017 13:51
Ny forskrift om turistfiskevirksomhet m.v. - Høringsinnspill.pdf
  
06.02.2017 14:57
Områdeforskrift for lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Drammensregionen - høringssvar 16092015.pdf
  
06.02.2017 15:04
Regulering av fiske etter anadrome laksefisk - 2016 - høringssvar.pdf
  
06.02.2017 15:04
Regulering av innlandsfiske på FeFos grunn, høringsinnspill NJFF.pdf
  
06.02.2017 15:04
Skagerrak og oslofjordtorskehørings innspill - 070918.pdf
  
10.09.2018 10:12
Tana negotations - fellesbrev Finland og Norge 051015.pdf
  
06.02.2017 15:03
Tilleggshøring – Forskrift om fellesansvar for reduksjon av forekomst av rømt oppdrettsfisk - 23012015.pdf
  
06.02.2017 15:03
Tiltak rømming - høringssvar NJFF.pdf
  
10.02.2017 12:32
Uttale NJFF til forslag om tilpasning av regelverket for rensefisk 29092017.pdf
  
09.10.2017 10:18
- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.