NJFF og naturforvaltning
Publisert 15.02.2016 02:16
Oppdatert 13.09.2016 15:26
NJFF og naturforvaltning
En forutsetning for all jakt og fiske er at vi har en natur som evner å produsere et overskudd av vilt og fiske som kan høstes. Derfor har NJFF et stort engasjement innen mange sider av den praktiske naturforvaltningen.

Nederst på siden finner du en oversikt over høringsuttalelser som NJFF har avgitt.​​​​​

1. juli 2009 trådte den nye naturmangfoldsloven i kraft.  NJFF har hatt et betydelig engasjement i forbindelse med ferdigstilling av loven. Særlig har vi hatt fokus på en nødvendig avveining mellom bruk og vern, slik at den høstingsbaserte friluftstradisjonen ivaretas. På tross av at vi ikke fikk friluftsliv inn som en del av formålsparagrafen, er friluftslivsinteressene godt ivaretatt i loven. 

​​​Arealforvaltning

Utgangspunktet for en fornuftig naturforvaltning ligger i disponeringen av arealene. NJFF er opptatt av at vi har et lovverk som gir de beste rammer for denne virksomheten, og i dette arbeidet er plan- og bygningsloven det viktigste verktøyet. I forbindelse med revisjon av denne har NJFF blant annet satt fokus på større vektlegging av natur- og miljøhensyn, og mulighet for bedre planlegging over større, sammenhengende arealer.

 

Kontaktperson: Siri Parmann.

Under finner du høringsuttalelser som NJFF har avgitt.​​​

  
  
  
2016-09-21 Høringssvar Nytt vekstsystem i havbruksnæringen.pdf
  
21.09.2016 16:39
2016-09-29 Høringsuttalelse Nye oppgaver til større kommuner - høringsinnspill, september 2016.pdf
  
30.09.2016 10:50
Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Nettojakt.no
Chiruca-NJFF2
Søk og finn
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2016 Norges Jeger- og Fiskerforbund