Regler for fiskekonkurranser
Publisert 15.02.2016 02:16
Oppdatert 28.10.2016 10:37
Regler for fiskekonkurranser
NJFF har laget regler for fiskekonkurranser, der isfiske, sjøfiske, tradisjonelt meite, moderne meitefiske og havfiskekonkurranser er tatt med.

​​​I regelverk for fiskekonkurranser finner du mer konkret informasjon om NJFFs konkurransegrener og regler rundt dem.

Det vil med sikkerhet være mange konkurranseformer som ikke er tatt med i dette heftet. Det er selvfølgelig ikke noe hinder i veien for å bruke disse reglene som utgangspunkt for å arrangere andre type fiskekonkurranser, slik som fluefiske, dorgefiske med mer.

Kontaktperson: Steinar Paulsen.

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.