Sportsfiske i Norge
Publisert 15.02.2016 02:15
Oppdatert 30.05.2016 10:07
Sportsfiskerorganisasjoner definerer sportsfiske slik: Sportsfiske er det fiske som utøves for fornøyelsens, rekreasjonens og sportens skyld. Sportsfiske utøves med stang, håndsnøre og enkel line med krok som er bestemt til frivillig å slukes av fisken.
Sportsfiske i Norge

​​​I motsetning til våre naboland som har atskilte forbund for jegere og fiskere, har Norge et felles forbund, altså Norges Jeger- og Fiskerforbund med ca 120.000 medlemmer. Ellers finnes følgende forbund:

  • Norges Havfiskeforbund

  • Diverse småforbund for konkurransefiskere (fluefiske, meitefiske, trolling)


Ve​​​​​rdiskaping av fritidsfiske

  • Bedret helse og livskvalitet i befolkningen viktigst. 

  • Ringvirkningene er 10-20 ganger verdien av fiskekjøttet

  • Fiskekortsalg og kjøp av varer og tjenester knyttet til fisketuren gir inntekter til lokalsamfunn på flere hundretalls millioner kroner

  • ​30.000 tonn fisk tas i saltvann (usikre tall)

  • 10.000 tonn fiske i ferskvann (usikre tall)

  • Årlig reiser rundt 300.000 tyske turister til Norge på fiskeferie – i tillegg kommer et stort antall fra Finland/ Sverige/ Danmark. 


​​​

Fiske i fer​​skvann

Rettighetene til fiske i ferksvann ligger i de aller fleste tilfeller hos grunneieren. Rettighetshaver gir tillatelse/selger fiskekort. 

For fiske i ferskvann trenger man kun lokalt fiskekort eller tillatelse av grunneier/ fiskerettshaver.
Barn under 16 år fisker gratis i perioden 1. januar til 20. august unntatt i vassdrag med anadrom laksefisk.

På statsgrunn fisker alle under 20 år gratis, det samme gjelder eldre over 67 år. Mer om fiske på statsgrunn finner du på hjemmesidene til Statskog.

 

Laks sjøørret og sjørøye

​For fiske etter anadrom fisk (laks,sjøørret og sjørøye), må alle over 18 år løse fiskeravgift til staten, i tillegg til lokalt fiskekort. Er du under 18 år, trenger du kun lokalt fiskekort.

Fiskeravgiften kan du betale nettet på hjemmesidene til Miljødirektoratet

På hjemmesidene til Norske Lakseelver finner du informasjon om både kortsalg, fangster og fisketider i mange norske lakseelver.


​Fiskekort?

På nettstedet Inatur, kan du både kjøpe fiskekort, leie hytte og finne mye god informasjon om fiskemulighetene i Norge.

 

Fiske i sjøen 

​Alt fiske med stang og håndsnøre i saltvann (også etter laks, sjøørret og sjørøye), er gratis. Man trenger altså ingen lokale fiskekort eller fiskeravgift. Derimot er det i de sener år innført misntemnål på en del arter, noe som også i en del tilfeller gjelder arter som fiskes av sports - og ritidsfiskere. Minstemål og andre bestemmelser om fiske i sjøen finner du på Fiskeridirektoratets hjemmesider i folderen Kysten er din. 


​​Fang og slipp

Spesielt blant de som driver moderne meite og blant mange fluefiskere, blir fang og slipp praktisert her i landet. Holdningene til denne praksisen har over tid endret seg fra å møte stor motstand til å bli mer akseptert, også som et forvaltningsgrep. Å bruke fang og slipp i forvaltningen er for så vidt noe vi har drevet med lenge, men i motsetning til i dag hvor man ofte setter tilbake den store fisken, var det tidligere viktig å sette ut igjen småfisk. Tidligere hadde vi et nærmest "nasjonalt minstemål " for ørret på 25 cm. Mindre fisk skulle settes ut igjen og det var et ganske godt innarbeidet prinsipp som hele sportsfiskenorge forholdt seg til.

Samtidig som fang og slipp har blitt vanligere blant sportsfiskerne, er altså prinsippet også ferd med å bli akseptert som et forvaltningstiltak. Fang og slipp kan brukes bl.a. for begrense det totale uttaket av fisk, eller for å øke gjennomsnittsstørrelsen på fisken i hele eller i deler av et vassdrag. I slike tilfeller kan det være påbud om å sette tilbake den større fisken, mens det er lov å ta mindre fisk.  Fang og slipp kombineres også gjerne med fangstbegrensning, såkalt "bag limit". I praksis betyr det at har du tatt kvoten din på for eksempel to fisker, må du sette ut igjen de du måtte få resten av det fiskedøgnet. Alternativet er å avslutte fisket etter oppnådd bag limit, noe som også er det vanligste. Det er først og fremst i lakseelvene dette har vært tatt i bruk, men i senere tid har vi også sett at liknende tiltak har blitt etablert i flere innlandsvassdrag.

Kontaktpersoner sportsfiske og fisekforvaltning: Steinar Paulsen og Øyvind Fjeldseth.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Marius Norefjell
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.