Hundekurs på Jakt- og Fiskesenteret
Kim Storstein Jønsson
Publisert 19.02.2016 21:25
Oppdatert 20.11.2019 14:00
Hundekurs på Jakt- og Fiskesenteret
Her var den gitt! Gleden er stor hos hund og eier ved sporslutt.
Hundekurs på Jakt- og Fiskesenteret
Mentaltestbanen gir deg mye informasjon om hva som bor på innsiden av din hund.
Samspillet mellom jeger og hund er for mange noe av det viktigste ved jakta og en berikende for jaktopplevelsen.

​​​​​​​​Utdanning av nye hundeinstruktører er et viktig satsningsområde både for NJFF og Jakt- og Fiskesenteret. Generell kunnskap om hund, hvordan den tenker og fungerer og hva som får den til å gjøre forskjellige handlinger er noe som alle hundeeiere har godt av å vite mer om. En godt dressert hund fungerer mye bedre i hverdagen og på jakt enn en udressert hund. Lovverket stiller strenge krav til ettersøksekvipasjen og NJFF har skreddersydd en utdanning som tar for seg hvordan man får til en godkjent ettersøkshund og hvilke lover og regler man som ettersøksjeger må forholde seg til. I mange steder i Norge deler vi jegere utmarka med tamdyr og bufe. I den forbindelse er det svært viktig at hund og bufe ikke kommer i konflikt med hverandre. Derfor er aversjonsdressur svært viktig. Det er også utrolig viktig at de som står for aversjonsdressuren vet hva de driver med, slik at man ikke risikerer at hunden blir utsatt for unødig lidelse og i verste fall kan forbinde aversjonen med noe annet en tiltenkt. Nettopp derfor er det svært viktig av aversjon utføres av autorisert personell. Mange av instruktørene i NJFF vil gjerne øke kunnskapsnivået om jakthundformer som bedrives, da er Jakthundinstruktør trinn II er godt valg.

 
Jakthund Grunnkurs 24.-26. januar 2020 egner seg perfekt for deg som vil lære mer om hunden din, enten du er i tenkeboksen over å skaffe deg en hund, nettopp har skaffet deg en hund eller om du har mye erfaringer med hund, men vil ha litt mer kjøtt på beina i forhold til hundehold. Kurset tar for seg hunder generelt og tar for seg blant annet hvordan hunden styres av sine sanser og hvordan den opplever sin tilværelse, uavhengig om det er en familiehund, en jakthund eller begge deler

​Jakthund Grunnkurs tar for seg hundens utvikling, herunder opplæring, oppdragelse og sosialisering. Kurset er også innom mentaltesting av hund. Hvor mye jaktkamplyst, sosial kamplyst, temperament, skarphet, forsvarslyst og mot bor det i hunden din og hvor mye av de forskjellige momentene trenger man for at hunden din skal fungere opptimalt på det du trenger den til? Hva styrer hundens adferd og hvordan kan vi påvirke dette? Formålet med kurset er at du skal få bedre forståelse for hund og du får lært deg å kjenne hunden din bedre. Kurset tar også for seg instruktørordninger i i NJFF, portalbruk, etikk og moral, samt grunnleggende pedagogikk. Kurset er obligatorisk for alle som vil utdanne seg som instruktør innen dressur, ettersøk og aversjon innen NJFF.​​

 
Jakthunddressur instruktørkurs 20.-22. mars 2020 egner seg for hundeeiere som ønsker å tilegne seg mer kunnskap og ferdigheter omkring hundedressur og for de som ønsker å bli instruktører for jakthunddressur i lokalforeningene. Deltakerne skal få innsikt i dressur av jakthund, og de momenter som skal til for å etablere et "godt hundehold", samt få innsikt i holdninger, kunnskaper og ferdigheter i en utvidet forståelse av dressurmetodikk og kunne dele opp en øvelse i ulike momenter og på en pedagogisk god måte kunne gi veiledning og instruere i dette. De skal også sjøl kunne lære inn momenter på egen hund og kunne planlegge og gjennomføre et jakthunddressurkurs.
 
Ettersøk instruktørkurs 8.-10. juni 2020 egner seg for hundeiere som ønsker å få mer kunnskap og lære mer om ettersøk og ettersøkshunden og for de som ønsker å bli ettersøksinstruktører i en lokalforening. Deltakerne skal få mer grunnleggende kunnskaper om ettersøkshunden og være innom ulike innfallsvinkler for å kunne få frem en dyktig ettersøksekvipasje, samt få med seg grunnleggende kunnskaper om skuddplassundersøkelser og det å lese hund. Man lærer også hvordan man opptrer som instruktør.
 
Aversjon instruktørkurs 20.-21. juni 2020​ egner seg for de som vil lærer mer om aversjon og for de som vil bli instruktør i en lokalforening. Deltakerne blir kjent med rammevilkårene for aversjonsdressur og går igjennom grunnleggende formidlingskunnskap, samt få forståelse for praktisk virksomhet​ og kjenne til rapporteringsrutiner.
 
Jakthund instruktør trinn II 8.-10. mai 2020 egner seg for lokalinstruktører og fylkesinstruktører i NJFF og tilsvarende utdanning i NKK som har lyst på faglig påfyll. Deltakerne får stor kunnskap i atferd og observasjon av hund og stor innsikt i bruken av mentaltesting på våre jakthunder. De får​​ også økt kunnskap om ulike typer jakthunder, ulike jaktformer med hund og vite hvordan ulike jakthundtyper skal arbeide. Jakt- og Fiskesenteret arrangerer Jakthund instruktør trinn II kurs i august.
 
Jakt- og Fiskesenteret tilbyr en rekke kurs som omhandler ettersøk og sporing:
 
Ettersøk Grunnkurs 5.-7. juni 2020 egner seg for alle som vil lære mer om sporing og sporopplæring av hund, enten man er ute etter å få en godkjent ettersøkshund, en sporhund, eller lære seg en måte å mentalt trene hunden sin. Deltakerne får en innføring i grunnleggende trening av ettersøkshund, hvordan legge spor, og under veiledning fra instruktør ha lagt og gått flere spor, samt fått kjennskap til begrepene som benyttes ved godkjenning av ettersøkshunder og hvordan selve avprøvingen foregår.
Ettersøk videregåendekurs 15.-16. august 2020 egner seg for jegere, jaktledere, jakthundeiere​,​ ettersøksjegere og de som er ansvarlige for gjennomføringen av offentlige ettersøk, samt for de som vil lære mer om ettersøk. Deltakerne får utvidet kompetanse til å lede og gjennomføre ettersøk på eget jaktlag, på vegne av andre og ettersøk på vegne av det offentlige. man får også spisskompetanse på skuddplassundersøkelser, sikkerhet og human avliving i ettersøkssituasjoner. Kurset er åpent for alle, men for å få det godkjent må man være registrert i Jegerregisteret, ha ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret. Fra 1.april 2018 er det krav om at alle som tar på seg ettersøk for det offentlige, har gjennomført "Ettersøk videregående". På Jakt- og Fiskesenteret kjører vi også "Ettersøk Videregående - praktisk del". Dette er et videregåendekurs for des som allerede har tatt e-læringa og som kun er ute etter det obligatoriske (skuddplassundersøkelse og skyting. Vi anbefaler å ta det det fulle kurset, da man får mye mer utbytte av kurshelga.​
 
Den sporrene hunden er et kurs som har 3 samlingshelger og som strekker seg over et år. Kurset egner seg for hundeeiere som vil få frem en skikkelig sporspesialist, enten man vil ha rovvilthund, en ettersøkshund eller en hund følger det sporet du setter den til å spore så lenge du vil. Deltakerne får en økt kompetanse på å trene spor på en annen måte, samt utvidet kompetanse til opptrening og spesialisering av hund innefor sporing. Man får også en spisskompetanse innenfor luktdiskriminering og en innførinn i smeller.
 
Jakt- og Fiskesenteret tilbyr en rekke kurs, treninger og tester for rovvilthunder:
 
Minkrøysa vår er laget for å trene hunder til å markere hvor i steinrøysa minken befinner seg. Treningen egner seg for alle hunder skal brukes på minkjakt, enten det er en liten trerrier eller en stor spisshund. Kan gjøres på forespørsel eller i forbindelse med allerede oppsatte hitreninger. Ta kontakt for avtale.
 
Hitrening​ er en treningsform som passer perfekt for alle hihundraser. Formålet med treningen er at hunden skal få et positivt førstemøte og preging på rett vilt. Treningen forgår i Jakt- og Fiskesenterets prøvegodkjente kunsthi, hvor hunden lærer seg å passere forskjellige hindere for å nå reven, blant annet, stående og liggende nåløye, vanngrav og brønn. Dette kan være svært nyttig trening for en hund som skal brukes i jakt eller ettersøk på rev, grevling og mårhund. Vi har ukentlige hitreninger på onsdager utover våren og sommeren.
 
Hiweekend 20.-22. mars 202​0 er en helg som begynner med en teoridel som tar for seg trening og jakt med hihund, samt en innføring i hvordan kunsthitreningen foregår. Videre består kurset av praktisk trening av hihunden både på kunsthi og på minkrøysa vår. Kurset er først og fremst beregnet for de med unghunder og hunder som ikke har vært brukt på kunsthi tidligere, men kurset kan egne seg bra for de som vil ha større innsikt hijakt med dachs og terrier og for de som bor langt unna treningsmuligheter.
 
Kunsthiprøver på Jakt- og Fiskesenteret. Det blir arrangert to ordinære kunsthiprøver på senteret i løpet av året. For påmelding, ta kontakt med Eivind Lurås på el@jaktogfiskesenteret.no
 
Wirebjørn trening foregår på et inngjerdet område med en utstoppet bjørn. Her får du en indikasjon på hvordan hunden din antageligvis vil reagere ved et møte med bjørn, i tillegg til at det kan være med på å prege hunden positivt på bjørn. Ta kontakt med Eivind Lurås på el@jaktogfiskesenteret.no for mer informasjon.
 
Rovvilthundseminar er et årlig seminar som tar for seg forskjellige temaer. På seminaret kommer noen av norges og sveriges beste foredragsholdere på sitt område. Seminaret er både teoretisk og praktisk og det er mulig for hundeeiere å ta med seg egen hund og få testet den på forskjellige ting (f.eks. kunsthi, minkrøys, wire-bjørn, levende bjørn, sporing og mentaltesting). 
 
Jakt- og Fiskesenteret har også flere tilbud til fuglehundeieren:
 
Kurs i trening av stående fuglehund 5.-7. juni 2020 egner seg for alle som har fuglehund og vil lære mer om hvordan man kan trene den innfor jakten. Kurset begynner teoretisk og tar for seg; valg av valp,  fysisk og mental trening av hund og jakttrening. Den praktiske delen som alle får prøvd hundene sine på omhandler dressur, apporttrening og duetrening. Kurset avsluttes med hagleskyting på skytebanen med dyktige instruktører.

 
​​
Hønsefugltakseringskurs er et kurs som egner seg for alle som vil taksere hønsefugl og som stadig flere grunneiere, skogeierforeninger, fjellstyrer og statskog krever at sine taksører skal ha. 
Kurset skal gi taksører en forståelse for hvorfor det er viktig å overvåke viltpopulasjoner, og hvordan arbeidet med hønsefugltaksering basert på linjetaksering og «Distance sampling»-metoder gjennomføres i felt. Ta kontakt på jfs@jaktogfiskesenteret for mer informasjon.
 
Duetrening er noe vi gjør i noen av kursene våre, men er også noe vi kan gjøre på forespørsler.
 
Andre hunderelaterte tilbud Jakt- og Fiskesenteret kan tilby:
 
Saueaversjon er noe som kreves for å slippe hund i mange områder. Vi tilbyr aversjon. Ta kontakt på jfs@jaktogfiskesenteret.no for mer informasjon.
 
Mentaltesting av hund er for eiere som vil vite "hva som bor i hunden". Mentaltsten skal kartlegge hundens medfødte egenskaper og det er den samme testen som politi og militæret kjører på sine hunder under sin utvelgelse av rette individer. Vi som jakthundeier er selvfølgelig ute etter noe helt annet av våre hunder enn det politi og militæret er. Mentaltestbanen har 12 stasjoner hvor det blir vurdert tilgjengelighet, jaktkamplyst, sosial kamplyst, temperament, skarphet, forsvarslyst, nervekonstitusjon, hardhet, mot, konsentrasjon, avreaksjon og skuddfasthet. Vi som tester og vurderer ser ikke din hund som bedre eller dårligere enn en annen. For oss om bruker testen til hjelp i vanskelige dressurspørsmål gir det viktig informasjon om hvilken vi skal gå fram i treningen. Det finnes dessuten hunder som ikke har forutsettninger for å endre sin oppførsel. Da er mentaltesten et fint hjelpemiddel for hundeeieren til å forstå årsaken. Det finnes ikke to like hunder, på samme måte som med mennesker, er hvert individ unikt. Derfor er det viktig at vi forsøker å tilpasse håndteringen og dressur etter hundens forutsettninger. Når vi etter en mentaltest vet hundens mentale forutsetninger blir både dressur, omgang med hunden og rettet jakttrening mye enklere. For mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med Eivind Lurås på e-post:  el@jaktogfiskesenteret.no eller tlf.: 46973200
 
 
For spørsmål, ta kontak på e-post: jfs@jaktogfiskesenteret.no eller tlf.: 46973200
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.