Nytt kurs i administrativ beredskap for skadefelling
Publisert 15.02.2019 15:01
Oppdatert 18.02.2019 15:24
Norges Jeger- og Fiskerforbund har sammen med Jakt- og Fiskesenteret utviklet et kursopplegg for å bedre den administrative beredskapen i kommunene når det gjelder å håndtere situasjoner med rovviltskader på bufe og tamrein.
Nytt kurs i administrativ beredskap for skadefelling

​Erfaringer fra sommeren 2017 ​ på Hadeland og tilsvarende erfaringer fra andre områder tidligere år, viser at det er svært viktig at kommunene har beredskapsplaner for hvordan slike plutselige skadesituasjoner skal håndteres. Når situasjonen først har oppstått, er det viktig at alle involverte er kjent med oppgave- og ansvarsfordeling og at alle nødvendige avklaringer og forberedelser er gjort på forhånd, slik at de involverte kan konsentrere innsatsen mot det som kan bidra til en mest mulig effektiv gjennomføring av en skadefelling. Så langt har mye fokus vært rettet mot organisering og skolering av de kommunale skadefellingslagene, mens det i mindre grad har vært satset på utarbeidelse av beredskapsplaner og innsats på administrativt nivå i kommunene. Nå ønsker vi å rette fokuset mot å utarbeide beredskapsplaner og administrativ planlegging og kompetanseheving, både i kommuner som har hatt skadesituasjoner og kommuner som ikke har vært berørt så langt, men hvor det er sannsynlig at skadesituasjoner kan oppstå. 

Kurset er i første rekke utviklet for den som sitter på det administrative ansvaret i kommunen. Men vi anbefaler også fellingsleder å delta siden de ofte er den som er nærmeste samarbeidspartner og rådgiver til kommunen i mange av disse tilfellene. 

Etter å ha kjørt to pilotkurs i Oppland i 2018 har vi nå sammen med Miljødirektoratet ferdigstilt kursopplegget og tilbyr dette til kommuner og Fylkesmenn i hele Norge. Kursene kjøres som et en-dag seminar ute i de fylkene som ønsker det. 

Ta kontakt med Eivind Lurås på Jakt og Fiskesenteret for nærmere avtale hvis dette er interessant for dere, han har epost el@jaktogfiskesenteret.no eller på telefon 99614616. Er det ønskelig med et slikt kurs allerede før beitesesongen tar til i år så ikke er det ikke mer enn tiden og veien så ta kontakt så raskt som mulig.

Relatert innhold

Eksempel på program for dagskurset finner du HER.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.