Mentaltesting og testing/trening av hund på wire-bjørn 2019
Kim Storstein Jønsson
Publisert 27.11.2017 13:28
Oppdatert 08.03.2019 11:19
Mentaltesting og testing/trening av hund på wire-bjørn 2019
Gråhunden viser at den har nok mot og jaktlyst til lose bjørn.
NJFF i sammarbeid med Jakt- og Fiskesenteret tilbyr trening og test av hund på wirebjørn. Testtilbudet er etablert for å gi hundeeier ei vurdering av de mentale egenskapene til hunden som er av betydning i forbindelse med jakt og ettersøk på bjørn.
​​​​​​Det er krevende å få​ fram gode hunder på bjørn. Formålet med testingen er å gi hundeeier et godt grunnlag for videre arbeid med hunden. Modenhet og mental utvikling hos hunder er individuelt forskjellig. Med mer tid og trening kan hunden utvikles videre for å være rustet til de oppgaver og utfordringer den vil møte som ferdig utviklet jakthund på bjørn, selv om resultatene av testen kanskje ikke ble som forventet. Testen er laget for jakthunder som tenkes brukt på bjørn og hundene blir bedømt deretter. 

 

Wirebjørntesting
Vi gjør trening og testing på wire-bjørn her på Flå. Det kan gjøres på forespørsler for mindre og større grupper (minimum 5 hunder). Eller blir det satt opp noen dager for test og trening utover vår og sommeren 2019. For booking eller mer informasjon, kontakt Eivind Lurås på: el@jaktogfiskesenteret.no 

 

Mentaltesting av hund 2019
I vår mentaltestbane blir hunden testet for å få et innblikk i hundens mentalitet. Mentaltesten kan hjelpe eier/fører med å bli bedre kjent med sin hund, ved å få se hundens sterke og svake sider, og lage en plan for videre utvikling og trening av hunden. Dette er en test som brukes av brukshund, forsvar, politi og redningshunder. Vi som tester og vurderer ser ikke din hund som bedre eller dårligere enn en annen. For oss om bruker testen til hjelp i vanskelige dressurspørsmål gir det viktig informasjon om hvilken vi skal gå fram i treningen. Det finnes dessuten hunder som ikke har forutsettninger for å endre sin oppførsel. Da er mentaltesten et fint hjelpemiddel for hundeeieren til å forstå årsaken. Det finnes ikke to like hunder, på samme måte som med mennesker, er hvert individ unikt. Derfor er det viktig at vi forsøker å tilpasse håndteringen og dressur etter hundens forutsettninger. Når vi etter en mentaltest vet hundens mentale forutsetninger blir både dressur, omgang med hunden og rettet jakttrening mye enklere.​ Jakt- og Fiskesenteret fokuserer på jakthunder, men testen er lik uansett, så det er mulig å melde seg på for alle. Datoene er lagt opp slik at det skal være mulig å gjennomføre både mentaltest på onsdag og test på levende bjørn på torsdag for de som måtte ønske det.

Disse momentene som blir vurdert.

Tilgjengelighet       : I møte med fremmede mennesker.

Førbarhet               : Viser hundens sosiale status og selvstendighet.

Mot                         : Evnen til å overvinne redsel.

Konsentrasjon       : Under og mellom testsituasjonene.

Avreaksjon            : Evnen til å senke stressnivået etter et engasjement.

Jaktkamplyst         : Lyst til å forfølge et synlig bytte og interesse for byttet.

Sosial kamplyst     : Lyst til å kjempe med eller mot noen/noe

Temperament        : Nysgjerrighet, tilpasningsevne

Skarphet                : Evne/vilje til å bli sint

Forsvarslyst          : Evne og vilje til å besvare trusselsignaler

Nervekonstitusjon : Grunnstressnivå, konsentrasjon og avreaksjonsevne

Avreaksjon            : Evnen til å senke stressnivået etter et engasjement

Skuddfasthet         : Reaksjon ved skuddløsning

Passer bra for mindre grupper, forening, lag eller klubber. 6 hunder er maksimalt pr dag, for store grupper kan det utvides med flere dager på forespørsel. Mentaltesting av hund koster 2.000 kr pr. hund. For mer informasjon, kontakt Eivind Lurås på el@jaktogfiskesenteret.no eller på tlf.: 46973200. Eller se vår kurskalender på forsiden for datoer og påmelding.


 

Test av hund på levende bjørn

Vi gjør ikke lengre test av hund på levende bjørn her på Flå, men vårt fylkeslag i Nord-Trøndelag har fortsatt slik test i Namsskogan for den som ønsker det. Svenske Jägareforbundet startet opp med slik testing i Orsa på slutten av 90-tallet. I dag kjører Svenske Jägareforbundet sin test i Junsele. Testene i Junsele, i Namsskogan og den vi hadde på Flå gjennomføres og bedømmes på samme måte. ​Vurderingene av hunden blir gjort av særskilt utdannende in​struktører, og beskriver hundens egenskaper i denne gitte testsituasjonen.

 

Ingen rasekrav​​
Alle som ønsker å finne ut hvordan hunden reagerer i et møte med bjørn har mulighet til å teste sin hund. Det stilles ikke krav om registrering eller at hunden skal være renraset. For testing av hund på bjørn i hegn, så vil jakthundene bli prioritert og NJFF anbefaler at hundene er over 18 måneder. Testene skal hjelpe hundeeier til å bli kjent med sin hund slik at han/hun kan arbeide videre med hunden for å utvikle dens egenskaper. 

 

Mer informasjon om testene​​​

Testen gir ingen fortrinn eller spesielle kvalifikasjoner for å kunne delta i offentlige oppdrag som f.eks uttak av skadebjørn. Imidlertid håper NJFF at du som hundeeier ser nytte og inspirasjon i å kunne teste hundens kvalifikasjoner og utvikling på vegen mot en ferdig skolert løshund for bjørnejakt.

 
Under finner du årlig oppdatert oversikt over hunder som har oppnådd «bestått» på bjørn i hegn. 

Videre finner du også litt mer utfyllende informasjon om hvordan testingen foregår, samt andre treningstilbud og tester som NJFF tilbyr for hunder som ønskes utviklet til jakthunder på bjørn.

 

Bjørnehund-test - NJFFs tilbud

Bjørnehund-test - informasjon til deg som hundeeier

Bjørnehund-test - beståtte hunder

Testskjema - testing av hund på levende bjørn


 

- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.