Informasjon og påmelding
Mentaltest 31. juli

I vår mentaltestbane blir hunden testet for å få et innblikk i hundens mentalitet. Mentaltesten kan hjelpe eier/fører med å bli bedre kjent med sin hund, ved å få se hundens sterke og svake sider, og lage en plan for videre utvikling og trening av hunden. Dette er en test som brukes av brukshund, forsvar, politi og redningshunder. Jakt- og Fiskesenteret fokuserer på jakthunder, men testen er lik uansett, så det er mulig å melde seg på for alle. Datoene er lagt opp slik at det skal være mulig å gjennomføre både mentaltest på onsdag og test eller trening på wirebjørn på påfølgende torsdag. Mer informasjon om wirebjørn kommer fortløpende.

Disse momentene som blir vurdert.

Tilgjengelighet      : I møte med fremmede mennesker.

Førbarhet             : Viser hundens sosiale status og selvstendighet.

Mot                      : Evnen til å overvinne redsel.

Konsentrasjon       : Under og mellom testsituasjonene.

Avreaksjon           : Evnen til å senke stressnivået etter et engasjement.

Jaktkamplyst         : Lyst til å forfølge et synlig bytte og interesse for byttet.

Sosial kamplyst     : Lyst til å kjempe med eller mot noen/noe

Temperament       : Nysgjerrighet, tilpasningsevne

Skarphet              : Evne/vilje til å bli sint

Forsvarslyst          : Evne og vilje til å besvare trusselsignaler

Nervekonstitusjon : Grunnstressnivå, konsentrasjon og avreaksjonsevne

Avreaksjon          : Evnen til å senke stressnivået etter et engasjement

Skuddfasthet        : Reaksjon ved skuddløsning

Passer bra for mindre grupper, forening, lag eller klubber. 6 hunder er maksimalt pr dag, for store grupper kan det utvides med flere dager på forespørsel.

For påmelding: Trykk HER

 

Detaljer
Krav for å delta

Utstyrsbehov : Hund med stamtavle og regnr, eller om mulig annen informasjon om hundens alder og opphav.

Påmelding
Følg linken under for påmelding:
http%3A%2F%2Fnjff.proweb.no%2Fintranett%2Fcustom_jakt_sign_up.asp%3Fid%3D836
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.