Fiske
Publisert 08.02.2016 10:26
Oppdatert 23.04.2019 23:25
Fiskeutvalget i Asker JFF har hovedsete i Svartdalen kultiveringsanlegg, hvor en stor del av aktiviteten i utvalget foregår. Utvalget har også dugnader i Asker- og Neselva, dugnader, forvaltning og utsetting av ørret i flere vann i Asker.
Fiske
Fin ørret fra Sandungen

Fiske
Båt nr 34 i Semsvann. kan lånes gjennom 1 nøkkel 100 båter hos NJFF

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ØRRETFISKE

I Asker har du enestående mulighet for fiske gratis i mange vann. I Asker er det er fiskekort for Lille og Store Sandungen, Damvann og Øyvann. Vannene eies av grunneier Løvenskjold, men forvaltes av Asker JFF. Kort kan kjøpes med VIPPS, SMS eller på Servicetorget i Asker:

PRISER: 

Døgn: 60 kr

Uke: 100 kr

Årskort: 400 kr

VIPPSKODE: 103124, eller Fiskekort Sandungen (Husk navn i meldingsfeltet​)

SMS-Tjeneste: Se oppslag som er satt opp ved ankomst Sandungen fra bla Vestmarksetra eller bruk ellers følgende link:

FISKEKORT I ASKER 2019.pdf

Kort kan også kjøpes på Servicetorget i Asker.


Ellers så foregår det forskjellige aktiviteter i som prøvefiske på våren, utsetting av yngel i samarbeid med skoler og stamfiske.

LAKS OG SJØØRRET

Fiske etter laks og sjøørret i Asker- og Neselven krever fiskekort. Fiskekort for elvene kjøpes på dugnaden i Askerelva som normalt avholdes i midten av juni. Sjekk annonseringen på nyheter og vår Facebook side ( søk FB: Asker Jeger og Fiskerforening). Alle må løse fiskekort etter krav fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Sesongkortet koster 400 kr. Husk rapporteringsplikten. Hvis du er under 16 år er fiskekortet gratis, men likevel obligatorisk. Fisketrygdavgiften må være betalt og fremvises ved kjøp av kort. Følg linken til kjøp av denne trygden: http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Betalingslosning/Betal-fiskeravgiften-via-nett-eller-mobil/

Fisketiden i Askerelven er 15. juli til og med 30. september. Fisketiden i Neselven er 15 august til og med 30 september.

Utenfor Neselva og Askerelva er det egne fredningssoner for laks og sjøørret. Innenfor sonene er stangfiske fra land er tillat hele året, men unntak av sone på 100 meter fra elvemunning der det er forbudt å fiske.

Fra båt er det innenfor fredningssonene kun tillat å fiske med stang eller håndsnøre etter laks og sjøørret fra båt (som ligger stille) i perioden fra og med 1. juni til og med 4. august. Dorging etter laks og sjørett er forbudt i fredningssonene hele året, og det samme gjelder fiske med garn.  Mellom elvemunningen, eller grensen mellom sjø og elv der   denne er fastsatt, og følgende grenselinjer er det fredningssoner:

​Fredningssonene for Asker er innefor følgende grenser:

1. Utenfor Askerelva: Langs bro fra fastland til Børsholmen. Fra Børsholmens østre odde til Bjørkøyas vestre spiss. Derfra til Marschmannsbryggas østligste landfaste punkt (sørøst av Blakstad sykehus). 

2. Utenfor Neselva: Fra molo ved Holmen fjordhotell til Østre grunnstake ved Landøyflua. Derfra til Tretteoddens vestre spiss (Nesøya).


​ISFISKE

Det arrangeres isfiskestevne i foreningen, dette arrangementet blir forhåndsannonsert i Asker og Bærum Budstikke, på vår Facebook side og hjemmeside se også link til terminlisten til Oslo sportsfiskere http://www.oslosportsfiskere.no

ANDRE FISKEARTER

 Det er mange andre fiskearter (minst 15 ulike arter) som også kan fiskes i Asker med sluk, flue eller meite. I mange av våre små og store vann kan du for eksempel fiske:

Abbor, mort, sørv, ål, dvergmalle, lake, gullabbor, karrus, karpe, gjedde, suter, sik, bekkerøye, røye , ørret . Har du spørsmål om hvor og hvordan du kan fiske de ulike artene er det bare å kontakte oss.

BÅT SEMSVANN

Båt kan lånes gjennom NJFF sitt organisert "1 nøkkel 100 båter" initiativ. Båten ligger ved settefiskanlegget. Følg denne linken her
 
Vårt arbeid er basert på dugnad, så vi prøver også å gjøre litt sosialt attåt på noen av dugnadene, så kanskje du er en som har lyst til å bli med oss? Vi ønsker oss flere aktive, unge som eldre, alle har noe man kan bidra med. 

SJØFISKE

 I sjøen er det mange muligheter. Du kan fiske sjøørret, torsk, sei, flyndre, lyr, havabbor, ​stripet pelamide, noen ulike haiarter samt mange andre arter. Er du ute etter å bedrive artsfisk​​e har du mange muligheter til å fange mange arter i løpet av kort tid.

NB: FORBUD MOT Å FISKE TORSK FRA OG MED 15 JUNI 2019
Både faglige råd og føre-var-hensyn tilsier at fangstpresset må reduseres og områdene der torsken gyter må beskyttes, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik, om forbudet som gjør at det blir forbudt med fritidsfiske etter torsk langs strendene og på fjorden i Asker og Bærum.  Forbudssone indre_oslofjorden.pdf

Forbudet gjelder fra Lindesnes til Svenskegrensen, ifølge en pressemelding fra Regjeringen. Det blir også forbud mot alt fiske i gyteperioden i 14 definerte gyteområder​ fra 1 januar til 1 mai. Linker til saken. 

Torskesaken-14 definerte gyteområder​

Link til "her har du ikke lov å fiske torsk"​

EDELKREPS

Det er åpnet for krepsing på Sandungen høsten 2019. 

Generelt: Asker JFF organisere krepsefisket i Sandungen. Krepsefisket starter 6 august kl 18.00. Det er trekning av krepsekort på klubbhuset i midten av juni måned. Følg med på vår nettside for detaljer rundt trekningen. Kort som ikke blir solgt kan kjøpes på Servicetorget på Trekanten i Asker i løpet av sesongen. 

Sandungen er delt inn i 10 soner. Sandungen.jpg​ I løpet av august er det begrenset krepsefiske til 10 dager fordelt fra 6 august til ca 25. august.  Det er en bag limit på 250 kreps pr sone. Minstemål på krepsen er 9,5 cm. Hvert krepsekort/sone koster 600 kr.    

 

Ta kontakt med leder for fiskeutvalget:

Asgeir Wien mobil 924 93 515. 
-------------------------------------------------------

Medlemmer i utvalg finner du HER

 

- Annonse -
Finn oss på FB
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.