Fiskeanlegget i Svartdalen
Publisert 08.02.2016 10:27
Oppdatert 09.09.2020 18:18
Anlegget ble bygget omkring 1920-årene som en avdeling på Småbrukets Lærerskole. Området eies i dag av Norges Landbruks Høyskole, men drives av Asker Jeger og Fiskerforening.
Fiskeanlegget i Svartdalen
Det eldste huset i Svardalen

Fiskeanlegget i Svartdalen
stryking av fisk

Anlegget har ikke vært i kontinuerlig drift. Asker JFF overtok driften av anlegget i 1969 etter at anlegget hadde ligget brakk i mange år.

I 1976 gikk deler av medlemmene i Asker JFF ut av foreningen og dannet Asker Sportsfiskere. Denne foreningen overtok da også driften og ansvaret for fiskeanlegget.

Aktiviteten på settefiskanlegget har variert en del igjennom årene. Bla. ble anlegget restaurert og igangsatt omkring 1976. Da ble fortsatt jorddammene benyttet til oppbevaring av settefisk. I denne perioden ble anlegget benyttet til produksjon av regnbueørret. I flere sesonger var også anlegget leiet ut til Røyken og Åros JFF som benyttet anlegget til produksjon av laks og sjøørret til Åroselva.

Asker Sportsfiskere har også benyttet anlegget til produksjon av sjøørret til Neslva.

Anlegget slik det er i dag ble igangsatt i 1994. Da ble det montert startforingskar for yngel inne i klekkeriet. Samtidig ble også fundament og utvendige foringskar plassert. Siden den gang har anlegget hvert eneste år blitt kontinuerlig oppjustert og forbedret. Vannpumper er skiftet ut. Automatikk for styring av det automatiske foringsanlegget er oppgradert. Det er også installert et alarmsystem som overvåker vannsirkulasjonen i anlegget. Anlegget er også utstyrt med et nødstrømsaggregat som starter automatisk hvis strømnettet faller ut.

Siden den oppstarten i 1994 har det vært et prioritert mål at det hele tiden skal være fisk i anlegget og det skal settes ut fisk hvert år.

Om høsten fanges voksen gytemoden fisk som stamfisk i bekker og vann. Det er svært viktig at individer fra forskjellige vassdrag blir holdt adskilt. Denne tappes for rogn og melke, og befruktet rogn legges i klekkeriet i Svartdalen. Den voksne fisken merkes og settes tilbake i det vannet der den ble fanget. I tillegg blir det tatt skjellprøver av disse fiskene. Ved å vurdere skjellprøvene kan man på en enkel måte alders bestemme fiskene.

Naturlig nok er Semsvannet et svært prioritert område for våre aktiviteter. I tillegg produserer vi settefisk til Sandungen og til Dikemarksvassdrag.- Annonse -
Finn oss på FB
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.