Det er midlertidig opphold i krepsingen på Sandungen 2017
Publisert 10.06.2017 22:48
Oppdatert 04.08.2017 12:51
Det er midlertidig opphold i krepsingen på Sandungen 2017
Det blir ingen krepsing på Sandungen høsten 2017
Etter en nøye vurdering av krepsebestanden på Sandungen har Asker JFF bestemt, i samråd med eier (Løvenskiold), at det ikke blir krepsingen høsten 2017.

​​​​Krepsing på Sandungen har gjennom mange år vært veldig populært og vi i Asker JFF har registrert et økende trykk og uttak av kreps. Generelt er krepsebestanden på Sandungen god, men størrelsen på krepsen har blitt mindre med årene. Under rusefiske etter abbor, som gjennomføres hver vår, er kreps en bifangst. Denne settes selvfølgelig tilbake. I år har rusefisket vist betydelig færre kreps som er over minstemål enn tidligere år. Dette gjør oss bekymret. Vi har gjennom flere år også sett, og fått tilbakemelding gjennom fangstrapporter, om færre kreps over minstemål. Riktig og forsvarlig beskatning av krepsebestanden i Sandungen er viktig for å bevare en god stamme som kan beskattes. For å sikre en bærekraftig stamme som kan høstes forsvarlig har AJFF besluttet å å ha et opphold i krepsingen for 2017. Det vil bli foretatt prøvefiske i løpet av høsten for å følge opp bestandsutviklingne. Vi håper på forståelse og regner med at krepsingen gjenopptas 2018.

- Annonse -
Finn oss på FB
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.