Krepsing i Asker
Publisert 08.02.2016 10:27
Oppdatert 09.09.2020 18:21
Krepsing i Asker
Krepsing er en hyggelig og spennende familieaktivitet

Krepsing i Asker
Edelkreps

Generell info om krepsing:​​​

Asker JFF forvalter krepsingen i Sandungen for grunneier Løvenskjold.

Trekningen av kortene skjer normalt i midten av juni. Sjekk nettsidene for eksakt dato.

Pris for krepsekort er kr. 600,- pr. sone/døgn. Krepsekort må betales kontant etter trekningen, da vi ikke har tilgjengelig betalingsautomat.​

​Soneinndelingen som praktiseres ved krepsing i Sandungen finner dere her: Sonekart for krepsing Sandungen.jpg

Resterende krepsekort kan etter trekningne kjøpes på Servicetorget i Asker. 

Siden edelkrepsen (Astacus astacus) er oppført på Artsdatabankes Rødliste som "sterkt truet" er det ikke lengre noen selvfølge at det åpnes for krepsing hvert år. Begrensninger i krepsingen kan skje midt i sesongen om det oppdages dårlig grunnlag for beskatning. Så langt har Sandungen vist relativt stabil bestand. Det satt en "bag limit" på 200 kreps pr sone pr krepsedøgn. 

Krepsing får bevisst mindre fokus og omtale nå enn tidligere, siden etterspørselen har vokst seg mye større enn ressursen.

Krepsesesongen starter 6. august kl 18:00.

Krepsingen er underlagt både nasjonalt og et lokalt regelverk som må følges for at bestanden skal være beskatningsdyktig fremover. Oppsynet slår ned på ulovligheter og anmelder brudd på reglene, bla oppført på krepsekortet. Redskap som brukes i flere vassdrag MÅ desinfiseres først for å unngå fare for spredning av krepsepest. Grundig soltørking går bra.             

Overhold minstemålet på 9,5 cm. Krepsen blir først kjønnsmoden rundt 7 år gammel og ca 8 cm. Krepsen må rekke å forplante seg minst en gang før den fanges! Det er derfor særdeles viktig at minstemålet opprettholdes. Husk målepinne.

Det kreves fangstrapport som sendes som SMS til 92493515 rett etter avslutet krepsing. Oppgi følgende informasjon:

* Navn:

* Dato:

* Sone:

* Fanget antall: 

* Annet av nyttig informasjon for AJFF.

HUSK Å RYDDE OPP ETTER DERE OG TA MED ALL SØPPEL OG ÅTE HJEM.  

 

Spørsmål kan rettes til Asgeir Wien, 92493515 (awi@scanship.no)

eller

John Bjerkenes, 900 52 906

 

- Annonse -
Finn oss på FB
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.