Informasjon fra årsmøtet
André Grøtli
Publisert 17.03.2019 12:31
Oppdatert 17.03.2019 12:33
Informasjon fra årsmøtet
Vårdag på Ulviksjøen.
Årsmøtet til Aurskog JFF gikk av stabelen torsdag 7. mars 2019. Under finner du en oppsummering av sakene.

​​​

Årsberetning Aurskog JFF 2018

 

2018 har vært et aktivt år for Aurskog JFF. Vi har gjennomført kurs, stevner og fellesjakter i flertall, og det har vært bra med folk på de forskjellige aktivitetene.  Foreningen hadde pr. 31.12.18 192 betalende medlemmer.

Styret har i hovedsak arbeidet med tilrettelegging av aktiviteter, kurs og stevner, samt planlegging av dugnader og vedlikehold av anlegget. Styret gjennomførte 5 styremøter i 2018.

Riflebanen er fortsatt under bygging. Høsten 2018 prosjekterte vi kulefang, skivevoller og terrenget ellers på riflebanen. Dette danner grunnlaget vi nå tar med oss til entreprenør for å få gjort ferdig grunnarbeidene. Vi tar sikte på å få på plass en entreprenør i løpet av 2019. Vi har fått utbetalt en del spillemidler til prosjektet, som kommer godt med i det videre arbeidet.

Vi har fortsatt å dyrke vårt samarbeid med Bjørkelangen JFF igjennom året som har gått. Vi har gjennomført flere arrangementer sammen, og planlegger enda flere i 2019. Dette er vi veldig fornøyde med, og vi tror dette bidrar til økt aktivitet i begge foreningene samtidig som det gir medlemmene våre et bedre tilbud.

Våren 2018 gjorde vi ferdig figurstien-løypa. Den følger i hovedsak den gamle traseen, med noen få justeringer underveis. Det er lagt ned utallige dugnadstimer på dette prosjektet, og vi vil takke alle og en som har deltatt underveis!


2019

Vi ligger ikke på latsiden i 2019, og planlegger å gjennomføre de samme aktivitetene i år. Familiedag på Svensjøen ble gjennomført 17/2, jegerprøvekurset pågår og Urskaureven er allerede gjennomført.

30. mars er det klart for jegertrapstevne i Grandalen, og figurstien går av stabelen lørdag 11. mai. I år arrangeres fylkesmesterskap i figurjakt hos oss.


Viltstell

Vi arrangerte jegerprøven helga 2-4 februar og 2-4 mars, med Kari Mikkelrud som instruktør. Totalt hadde vi 31 deltakere som gjennomførte kurset. Det var god spredning både i alder og kjønn blant deltakerne, noe vi er godt fornøyd med.

Urskaureven 2018 gikk av stabelen helgen 10-11 februar. Det ble to dager med revejakt fra tidlig morgen, til sent på kveld.

Vi arrangerte også to fellesjakter på rådyr. Den første 17. november, og så den 15. desember. Begge dagene bød på fine loser og hyggelig samvær.

Revebrakka står på Søndre Mangen, og har blitt noe mer besøkt denne sesongen. Vi ønsker oss fortsatt flere brukere av brakka! Hittil i sesongen er det felt flere rev fra denne brakka.


Ungdom

I sommer gjennomførte vi en kveld på haglebanen for ungdom i kommunen, som en del av Aurskog-Hølands sommertilbud. Dette ble en suksess, med en gjeng blide ungdommer på skytebanen.


Fiske

I 2018 deltok vi på Familieaktivitesdag på Eidsverket, i regi av Mangenfjellet Turlag. Vi stilte med fiskeutstyr, og hjalp barna med å fiske i dammen ved Eidsverket.

Ellers så er vi med i NJFFs prosjekt «en nøkkel 100 båter» med båt i Tværåa, Tævsjøen. Nøkkel fås ved å kjøpe nøkkel i NJFFs nettbutikk.  

Skyting

Tradisjon tro arrangerte vi jegertrapstevne i lag med Bjørkelangen og Blaker JFF i påsken. Etter litt intens snømåking på morgenen stevnedagen fikk vi gjennomført stevnet. Vi hadde 35 deltakere på dette stevnet.

Vi arrangerte også vårt første figurjaktstevne i moderne tid, om det er lov å bruke det uttrykket. Om ikke det var nok, så tok vi like gjerne Landsdelsmesterskapet og avslutningen på Marbre-cupen i samme slengen. Det ble en kjempesuksess med over 100 deltakere, noe vi er godt fornøyd med som ferske arrangører. Dette ble også gjennomført i samarbeid med Bjørkelangen JFF.  Vi har nok også ulvesonens eneste ulvepress.

Klubbmesterskapet ble avholdt 25. august, sammen med Bjørkelangen JFF i Grandalen. Vi skøyt figursti og jegertrap. På kvelden ble det efterpåfest med begge foreninger godt representert. Vi grillet herlig mat og feiret oppturer og nedturer fra skytingen.

Det er også gøy å se at flere av våre medlemmer gjør det godt i konkurranser. Vetle Thøgersen ble fylkesmester i figurjakt, og Joackim Harethon tok en solid 2. plass i Marbre-cupen innenfor figurjakt. Gratulerer til begge to!

Treningsskytingene har blitt arrangert jevnt og trutt igjennom året. Vi har hatt en markant nedgang i oppmøte på lørdagsskyting, og sløyfer derfor dette i 2019. Ellers har vi ikke klart å holde samme trykk og deltakelse på treningene i 2018. Vi satser på å få litt mer fart på skytingen i 2019.

Flomlysene er oppe og går, og vi har gjennomført flomlysskyting annenhver tirsdag utover høsten. Dette har også vært noe variert besøkt, så vi tar en vurdering på dette konseptet i 2019.


Valg av styre 

​Jon Arne Ullerud la frem valgkomiteens innstilling. Den ble vedtatt som fremlagt.

I tillegg ble Sten Erik Hagen valgt til sekretær, Anders Presterud ble valgt inn i valgkomiteen og Vidar Amundsen ble valgt til revisor.

Styret ble da som følger:
Leder: Andre Grøtli
Nestleder: Hans Christian Wilter,
Sekretær: Sten Erik Hagen
Kasserer: Morten Lindvik
Styremedlem: Joachim Harethon
Ungdomsansvarlig: Ole Petter Mikkelrud
Kvinnekontakt: Renate Søvde
Utvalgsleder fiske: Stig Thoresen
Utvalgsleder skyttergruppe: Vetle Thøgersen
Utvalgsleder viltstellgruppe: Kim Sletner​

Valgkomité:
Jon Arne Ullerud
Tomas Blakseth
Anders Presterud

Revisor:
Vidar Amundsen


​​Regnskap

Kasserer Morten Lindvik la frem regnskap for 2018 og budsjett for 2019. Aurskog JFF har en sunn økonomi, og gikk med ca. 90.000 kr i overskudd i 2018. Årsmøtet godkjente regnskapet.

Budsjettet for 2019 bygger på historikken fra fjoråret, og er justert noe for aktivitetsnivået. Styret sikter på å holde aktivitetsnivået omtrent likt i 2019. Årsmøtet godkjente budsjettet.


Dersom det er ønskelig å få tilsendt saksdokumenter fra årsmøtet, ta kontakt på post@aurskogjff.no.


- Annonse -
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.