Årsberetning 2014
Roar Thoresen
Publisert 08.02.2016 10:31
Oppdatert 07.03.2016 14:05
Fiskegruppas styre har i 2014 bestått av leder Roar Thoresen, kasserer Gunnar Jansson, Svein Grøtness, Atle Skattebøl, Tore Thorvik og Nicklas Fronth. Vi har gjennom 2014 hatt en rekke aktiviteter:
Årsberetning 2014

Isfiske: Dårlige forhold har gjort at det har vært lite aktivitet der, men her trenger vi en frivillig som kan bidra og med sin erfaring kan gjøre at det blir mer liv i isfiske i bærum??

Fra 28. februar til 2. mars deltok vi på vellykket jakt-, fiske- og friluftsmesse i Telenor arena med egen stand om Sandvikselva.

Også i år hadde vi gjennomgang på klekkeriet på Hamang. Dette er en veldig lærerik og inspirerende opplevelse for våre medlemmer noe vi vil fortsette med også i 2015.

Fluekastekurs ble også i år arrangert, og som blir en tradisjon bare vi får nok påmeldte. Er du nysgjerrig er dette muligheten for å lære fluekasting, vi kan også tilby endre kasteteknikker for vi har en egen castinggruppe som hjelper oss gledelig. Gi beskjed så setter vi opp kurs/treninger!


Vi har i år hatt en aktiv Sandvikselva-komité på plass bestående av Atle, Tore, Gunnar og Roar. Alle våre møter har vi hatt hos Roar. På ettervinteren hadde vi vårt fellesmøte med Vestre Bærum Sportsfiskere hvor ble enige om tid for dugnad, fiskeregler etc.


Dugnaden ble gjennomført 13. og 14. mai med bra oppslutning fra våre medlemmer. Alle som deltok fikk utlevert fiskekort. Det at så mange som 28 møtte opp – bidrar til at vi får et renere vassdrag og også en god økonomisk støtte fra kommunen! Vi har også solgt noen fiskekort gjennom sesongen.

I oktober hadde vi oppsyn i elven i 14 dager. Etter noen får purringer klarte vi å fylle vaktlistene med aktive medlemmer som gjennomførte oppsynet på et utmerket måte. Vi takker alle som stiller opp for elven vår!

Fangstrapporter ble sendt inn i tide, og samlet statistikk ble oversendt til Fylkesmannen. Med en ekstrem tørr sommer opplevde våre medlemmer en nesten tørrlagt elv i lange perioder. Det var først helt på slutten av sesongen det ble landet en del fisk. Totalt ble det registrert ca. 90 kg fisk og da fortrinnsvis sjøørret hvorav ca. 50 kg ble gjenutsatt. Uansett er det gledelig å registrere at i slutten av september og utover i oktober gikk det opp mye stor fisk både av laks og sjøørret. Det lover godt for etterveksten.


Fiskesommer ble en kjempesuksess selv med minimalt med folk til å hjelpe. Det ble vervet 28 nye medlemmer som vi må ta vare på. Det kommer oppfølging til disse, klekkeriet og fisketur til Kalvøya så de for brukt stengene de fikk ved innmelding.


OFA ved Nicklas har ansvar for Svartvann i Marka. Her skal det fiskes opp fisken i vannet og sette ut ørret.


Bærum Elveforum ble etablert og som skal ta vare på elven og naturen rund denne, der er det bare å melde sin interesse så kan vi videreformidle at en vil hjelpe for det trenges, skal vi ta vare på den flotte elven vi har som renner gjennom byen vår.


Havfiske: Her trenger vi folk for å få gjennomført turer og kanskje tenke nytt?


Gaula leverte selv uten at vi arrangerte tur. To tidligere fiskere dro opp og fikk fisk selv mot alle ods og varm sommer, det kan være deg i år gi beskjed så ordner vi det? Tur skal vi få til uansett i år fra 1 dags til en uke. Bare å melde sin interesse så setter vi i gang.


Vi søker flere som kan ta i et tak og hjelpe oss i å bli bedre! Ta kontakt!

Leder

Roar Thoresen​

- Annonse -
NJFF-butikken
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.